PDA

Ver la versión completa : XV Concurs de Fotografia GAG (Bases 2019)Marcos Simon
22/07/2019, 22:03
2333

Bases del quinzè Concurs de Fotografia "Associació Grup d'Amics Gais, Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals (GAG)"


Participants:
Podrà optar a aquests premis qualsevol fotògrafa o fotògraf professional o amateur, resident a l'Estat Espanyol, amb independència de la seva nacionalitat.


Tema:
Les fotografies hauran de versar sobre un fet, situació o circumstància que aconsegueixi expressar amb especial sensibilitat i habilitat les diferents maneres de la visibilització LGTBI (lesbiana, gai, transsexual, bisexual, intersexual).


Obres:
Es poden presentar fotos inèdites en color o en blanc i negre en format digital.
Màxim tres fotografies per participant.


Format:
Arxiu JPEG. Resolució mínima de 1500 píxels per 2000 píxels.


Presentació:
Amb cada foto presentada al concurs, el o la participant inclourà les següents dades:


Títol de l'obra.
Nom i cognoms.
DNI.
Adreça.
Telèfon de contacte.
E-mail.


Calendari:
El termini de recepció de les fotografies serà fins al 10 de desembre de 2019.

Lliurament:
Les obres es lliuraran per e-mail a l'adreça amicsgais@amicsgais.org. Si es lliura més
d'una foto, s'haurà de fer amb un e-mail diferent per a cada foto.


Drets d'Inscripció:
Gratuïts.


Jurat:
Estarà format per persones de reconegut prestigi dintre del món de la fotografia i del moviment LGTBI.


Veredicte:
El seu veredicte serà inapel•lable.


Premis:
S'atorgará un premi de 100 euros a la millor fotografía.


Admissió:
Un jurat d'admissió desqualificarà aquelles obres que no s'ajustin a les bases.


Comunicació:
El veredicte es farà públic al web del GAG (www.amicsgais.org (http://www.amicsgais.org)) i serà comunicat personalment a l’autora o autor premiat.


Exposició:
Les obres admeses al concurs seràn exposades al web de l'associació (www.amicsgais.org (http://www.amicsgais.org)).


Una selecció d'aquestes obres serà objecte d'una exposició pública al Espai Jove Garcilaso (Carrer de Garcilaso, 103, Barcelona) del 16-12-2019 al 31-12-2019. L'organització es reserva la possibilitat de donar caràcter itinerant a aquesta exposició.


L'acte d'inauguració serà el 19-12-2019 a les 19:30h, a càrrec d'una persona representant del Districte de Sant Andreu i un fotògraf professional i President del jurat, fent-se a continuació el lliurament de premis a la fotografia guanyadora.


Altres especificacions:
Els casos imprevists seran resolts per l'organització. El sol fet de presentar-se a aquest concurs implica la total acceptació de les bases. Les tres fotos guanyadores podran ser utilitzades en campanyes de sensibilització LGTBI conduïdes pel GAG.


Tràmits i informació:
E-mail: amicsgais@amicsgais.org
Tel.: 620.55.07.68 (16h a 19h)
Web: www.amicsgais.org (http://www.amicsgais.org)