PDA

Ver la versión completa : L'Estatutnadia
06/06/2006, 14:25
Ja que la propera activitat és sobre l'Estatut, suposo que n'hauriem de dir alguna cosa. El tema de les llibertats sexuals es troba a l'article 40:


ARTICLE 40. PROTECCIÓ DE LES PERSONES I DE LES FAMÍLIES

[...]

7. Els poders públics han de promoure la igualtat de les diferents unions estables de parella, tenint en compte llurs característiques, amb independència de l’orientació sexual de llurs membres. La llei ha de regular aquestes unions i altres formes de convivència i llurs efectes.
8. Els poders públics han de promoure la igualtat de totes les persones amb
independència de l’origen, la nacionalitat, el sexe, la raça, la religió, la condició social o l’orientació sexual, i també han de promoure l’eradicació del racisme, de l’antisemitisme, de la xenofòbia, de l’homofòbia i de qualsevol altra expressió que atempti contra la igualtat i la dignitat de les persones.
A l'article 41, per satisfacció dels grups catòlics integristes (E-cristians, et al.), ens diuen:


ARTICLE 41. PERSPECTIVA DE GÈNERE

[...]

5. Els poders públics, en l’àmbit de llurs competències, i en els supòsits que estableix la llei, han de vetllar perquè la lliure decisió de la dona sigui determinant en tots els casos que en puguin afectar la dignitat, la integritat i el benestar físic i mental, en particular pel que fa al propi cos i a la seva salut reproductiva i sexual.
A mi, la campanya de Hazte Oir i grups de similar pelatge en contra de Catalunya... perdó, de l'Estatut, em sembla el millor argument per votar sí. L'únic divertit de la situació és veure com al Duran Lleida, els seus se'l volen menjar amb patatetes.

nadia
06/06/2006, 14:29
Per cert, el text complet el teniu a:

http://www.gencat.net/nouestatut/cat/estatut_textaprovat_cat.pdf

rafel
06/06/2006, 22:16
Llàstima que l'estatut no esmenti la poligàmia per enlloc... és que l'Acebes és un calentorro mental, va ser ell qui deia que fomentava la poligàmia, no? o el zaplana?... umm no m'importaria legalitzar una relació polígama amb l'acebes.