PDA

Ver la versión completa : Petició de la Creu de Sant Jordi 2011 pel Ferran Pujol / Petición de la Creu de SantJosé Benito
01/03/2011, 22:36
(en castellano más abajo)

Amic/Amiga:

Em complau fer-te a mans la petició que fem diverses entitats i persones al Hble. Conseller de Cultura per a l'atorgament de les Creus de Sant Jordi 2011.

Llegeix la carta i, si estàs d'acord, et prego facis una adhesió accedint a http://www.firmasonline.com/peticion/adhesio-a-la-peticio-de-la-creu-de-sant-jordi-2011-pel-ferran-pujol/252 (enviarem la llista completa al Conseller).

T'agrairem que ho facis extensiu, a quantes persones creguis adient. Cal reunir força suport a la petició.

Cordialment,
Jordi Petit
---------------------------------------------------------
(carta al Conseller)

Honorable Conseller de Cultura
Sr. Ferran Mascarell

Rebi per la present la meva més respectuosa salutació.

En nom de la federació d’associacions Coordinadora Gai-Lesbiana de Catalunya em plau fer-li a mans una proposta d’atorgament de la Creu de Sant Jordi 2011.

Enguany s’acompleixen els 30 anys del primer cas de vih/sida al món i creiem que cal reconèixer tot el moviment que ha treballat de forma voluntària en la lluita contra aquesta pandèmia.

A casa nostra indubtablement vàries podrien ser les persones mereixedores d’aquest guardó. En tot cas, pel que fa a la vessant del activisme hi ha un ampli consens en que la persona que millor pot representar tota aquesta lluita es el Sr. Ferran Pujol, potser més conegut per les fites assolides que per ell mateix, cosa que l’honora.

Adjunto el CV del Sr. Ferran Pujol i algunes imatges que fan patent la llarga feina i els fruits per a no oblidar les víctimes del vih/sida i alhora lluitar contra aquesta malaltia.

Pesa encara l’estigma sobre les persones seropositives del vih/sida i un guardó com aquest segur que contribueix a la normalització d’una qüestió que afecta tothom.

Molt atentament,

************************************************** ************************************************** ***************

Amigo / Amiga:

Me complace hacerte llegar la petición que hacemos varias entidades y personas al Hble. Conseller de Cultura para el otorgamiento de la Creu de Sant Jordi 2011.

Lee la carta y, si estás de acuerdo, te ruego hagas una adhesión accediendo a http://www.firmasonline.com/peticion/adhesio-a-la-peticio-de-la-creu-de-sant-jordi-2011-pel-ferran-pujol/252 (enviaremos la lista completa al Conseller).

Te agradeceremos que lo hagas llegar, a cuantas personas creas adecuado. Es necesario reunir suficiente apoyo para la petición.

Cordialmente,
Jordi Petit

.................................................. .......
(Carta al Conseller):

Honorable Conseller de Cultura Sr. Ferran Mascarell

Reciba por la presente mi más respetuoso saludo.

En nombre de la federación de asociaciones Coordinadora Gai-Lesbiana de Cataluña me complace hacerle entrega de una propuesta de otorgamiento de la Creu de Sant Jordi 2011.

Este año se cumplen los 30 años del primer caso de vih/sida en el mundo y creemos que hay que reconocer todo el movimiento que ha trabajado de forma voluntaria en la lucha contra esta pandemia.

En nuestro país indudablemente varias podrían ser las personas merecedoras de este galardón. En todo caso, en cuanto a la vertiente del activismo hay un amplio consenso en que la persona que mejor puede representar toda esta lucha es el Sr. Ferran Pujol, quizás más conocido por los logros alcanzados que por sí mismo, lo que le honra.

Adjunto el CV del Sr. Ferran Pujol y algunas imágenes que hacen patente su largo trabajo y sus frutos para no olvidar las víctimas del vih/sida y a la vez luchar contra esta enfermedad.

Pesa aún el estigma sobre las personas seropositivas del vih/sida y un galardón como este seguro que contribuye a la normalización de una cuestión que afecta a todos.

Muy atentamente,