PDA

Ver la versión completa : VIII Concurs de Fotografia GAG (2012). Català i Castellanonadia
10/10/2012, 10:58
Bases del concurs (català)

VIII Concurs de Fotografia GAG (2012)
Bases del Vuitè Concurs de Fotografia "Grup d'Amics Gais, Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals (GAG)"

Participants:
Podrà optar a aquests premis qualsevol fotògrafa o fotògraf professional o amateur, resident a Espanya, amb independència de la seva nacionalitat.

Tema:
Les fotografies hauran de versar sobre un fet, situació o circumstància que aconsegueixi expressar amb especial sensibilitat i habilitat les diferents maneres de la visibilització LGTB (lesbiana, gai, transsexual, bisexual).

Obres:
Es poden presentar fotos inèdites en color o en blanc i negre en format digital. Màxim tres fotografies per participant.

Format:
Arxiu JPEG. Resolució mínima de 1500 píxels per 2000 píxels.

Presentació:
Amb cada foto presentada al concurs, el o la participant inclourà les següents dades:

Títol de l'obra.
Nom i cognoms.
DNI.
Adreça.
Telèfon de contacte.
E-mail.

Calendari:
El termini de recepció de les fotografies serà el 26 de novembre de 2012.

Lliurament:
Les obres es lliuraran per e-mail a l'adreça amicsgais@yahoo.es. Si es lliura més d'una foto, s'haurà de fer amb un e-mail diferent per a cada foto.

Drets d'Inscripció:
Gratuïts.

Jurat:
Estarà format per persones de reconegut prestigi dintre del món de la fotografia i del moviment LGTB.

Veredicte:
El seu veredicte serà inapel·lable.

Premis:
S'atorgaran tres premis. Els premis són cortesia de Boyberry i revista Nois.

1) Premi a la millor fotografia: 100 euros i publicació de la foto a la revista Nois.
2) Accésit de 50 euros i publicació de la foto a la revista Nois.
3) Accésit de 50 euros i publicació de la foto a la revista Nois.

Admissió:
Un jurat d'admissió desqualificarà aquelles obres que no s'ajustin a les bases.

Comunicació:
El veredicte es farà públic al web del GAG (www.amicsgais.org (http://www.amicsgais.org)) i serà comunicat personalment a les autores o autors premiats.

Exposició:
Les obres admeses al concurs seràn exposades al web de l'associació (www.amicsgais.org (http://www.amicsgais.org)).
Una selecció d'aquestes obres serà objecte d'una exposició pública al Centre Garcilaso (c/Juan de Garay, 116, Barcelona) del 29-11-12 al 15-12-12. L'organització es reserva la possibilitat de donar caràcter itinerant a aquesta exposició. L'acte d'inauguració serà el 29-11-11 a les 20h a càrrec del Regidor del Districte de Sant Andreu, el Sr. Raimond Blasi, fent-se a continuació el lliurament de premis a les fotografies guanyadores. Més endavant tindrà lloc una altra exposició de les fotografies seleccionades, en el Casal Can Portabella (c/Virgili, 24).

Altres especificacions:
Els casos imprevists seran resolts per l'organització. El sol fet de presentar-se a aquest concurs implica la total acceptació de les bases.

Tràmits i informació:
E-mail: amicsgais@yahoo.es
Tel.: 620.55.07.68 (16h a 19h)
Web: www.amicsgais.org (http://www.amicsgais.org)

nadia
10/10/2012, 11:04
Bases del concurso (castellano)

VIII Concurso de Fotografía GAG (2012)
Bases del Octavo Concurso de Fotografía "Grup d'Amics Gais, Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals (GAG)"


Participantes:
Podrá optar a estos premios cualquier fotógrafa o fotógrafo profesional o amateur, residente en España, con independencia de su nacionalidad.

Tema:
Las fotografías deberán versar sobre un hecho, situación o circunstancia que consiga expresar con especial sensibilidad y habilidad las diferentes maneras de visibilización LGTB (lesbiana, gay, transexual, bisexual).

Obras:
Se pueden presentar fotos inéditas en color o en blanco y negro sobre papel. Máximo tres fotografías por participante.

Formato:
Archivo JPEG. Resolución mínima de 1500 píxeles por 2000 píxeles.

Presentación:
Con cada foto presentada al concurso, el o la participante incluirá en el mail los siguientes datos:

Título de la obra.
Nombre y apellidos.
DNI.
Dirección.
Teléfono de contacto.
E-mail.

Calendario:
El plazo de recepción de las fotografías será el 26 de noviembre de 2012.

Entrega:
Las obras se enviarán por e-mail a la dirección amicsgais@yahoo.es. Si se envía más de una foto, se habrá de hacer en un e-mail diferente para cada foto.

Derechos de Inscripción:
Gratuitos.

Jurado:
Estará formado por personas de reconocido prestigio dentro del mundo de la fotografía y del movimiento LGTB.

Veredicto:
Su veredicto será inapelable.

Premios:
Se otorgarán tres premios.
Los premios son cortesía de Boyberry y revista Nois.

1) Premio a la mejor fotografía: 100 euros y publicación de la foto en la revista Nois
2) Accésit de 50 euros y publicación de la foto en la revista Nois.
3) Accésit de 50 euros y publicación de la foto en la revista Nois.

Admisión:
Un jurado de admisión descalificará aquellas obras que no se ajusten a las bases.

Comunicación:
El veredicto se hará público en la web del GAG (www.amicsgais.org (http://www.amicsgais.org)) y será comunicado personalmente a las autoras o autores premiados.

Exposición:
Las obras admitidas al concurso serán expuestas en la web de la asociación (www.amicsgais.org (http://www.amicsgais.org)). Una selección de estas obras será objeto de una exposición pública en el Centro Garcilaso (c/Juan de Garay, 116, Barcelona) del 29-11-12 al 15-12-12. La organización se reserva la posibilidad de dar carácter itinerante a esta exposición.
El acto de inauguración será el 29-11-11 a las 20h a cargo del Concejal del Distrito de Sant Andreu, el Sr. Raimond Blasi, haciéndose a continuación la entrega de premios a las fotografías ganadoras. Más adelante tendrá lugar otra exposición de las fotografías seleccionadas, en el Casal Can Portabella (c/Virgili, 24).

Otras especificaciones:
Los casos imprevistos serán resueltos por la organización. El solo hecho de presentarse a este concurso implica la total aceptación de las bases.

Trámites e información:
E-mail: amicsgais@yahoo.es
Tel.: 620.55.07.68 (16h a 19h)
Web: www.amicsgais.org (http://www.amicsgais.org)