PDA

Ver la versión completa : Estudi: Homofòbia afecta la detecció de malalties venèriesMarcos Simon
14/12/2014, 05:27
Encara es tenen molts tabús respecte a la sexualitat, la qual cosa provoca
que els casos d'infeccions arribin al doctor quan és molt tard

per Araceli Torres

Ario de Rosales, Michoacán (Mèxic).- Malgrat que en maig es commemoro el dia mundial
contra l'homofòbia en aquest municipi es dóna informació a les persones en tot
temps i en ocasions conviden grup de persones a què assisteixin a conferències
sobre aquest tema que urgeix eradicar-lo. Sent el departament de malalties de
transmissió sexual i SIDA, l'encarregats que la gent conegui i sàpiga com manejar
aquests temes de malalties venèries, però com en les comunitats o municipis l'únic
que existeix és el doctor de centres de salut que els toca fer de tots i saber de tot
fer el paper de doctor general i saber respondre a totes les preguntes i necessitats
que la gent té en la seva vida sexual.

El doctor Juan Manuel Ángeles Uribe, va dir que l'homofòbia constitueix un problema
humà, greu i complex amb ressonàncies múltiples que requereix una reacció
concertada i d'una reflexió prèvia, a més que l'origen de l'homofòbia s'ha de buscar
en l'heterosexisme que tendeix a fer de l'heterosexualtitat l'única experiència sexual
legitima possible i fins i tot pensable i en moltes de la comunitats dels que fins i tot
són pobles es té molts tabús respecte a la sexualitat cosa que no hauria de ser així
perquè a causa d'això és com no se n'adonen a temps de les malalties venèries que
moltes de les ocasions arriben al doctor quan és massa tard i pot desembocar en la
mort sobretot en dones ara més amb la síndrome d'immune deficiència adquirida
SIDA que en comptes de disminuir per tanta informació sobre això cada dia va en
augment.

Sent d'aquesta manera que no només s'està convidant els joves que acudeixin a
demanar informació sinó a tota la gent que vulgui estar ben informada i que vulgui
evitar les malalties venèries a més que també se li dóna tractament a totes les
persones que així ho desitgin i és de forma anònima només el pacient i el doctor
saben de la seva malaltia, s'espera que amb les practiques que s'han impartit en
el centre de salut sobretot a les persones que té el programa d'oportunitats al qual
pel regular assisteixen pures mestresses de casa però la invitació és per al públic
en general que vulguin saber més sobre l'educació sexual i sobretot de les malalties
de transmissió sexual.

Amb informacions de "www.cambiodemichoacan.com.mx"