PDA

Ver la versión completa : XII CONCURS DE FOTOGRAFIA GAG (Bases 2016)Marcos Simon
17/10/2015, 04:45
(Castellano abajo)
XII Concurs de Fotografia GAG ( Bases 2016) (http://www.amicsgais.org/fotogag/albums/userpics/10008/Concurs_2016_GAG_corregido.png)
Bases del dotzè Concurs de Fotografia "Grup d'Amics Gais,
Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals (GAG)"

Participants:
Podrà optar a aquests premis qualsevol fotògrafa o fotògraf professional o amateur, resident
a l'Estat Espanyol, amb independència de la seva nacionalitat.

Tema:
Les fotografies hauran de versar sobre un fet, situació o circumstància que aconsegueixi
expressar amb especial sensibilitat i habilitat les diferents maneres de la visibilització
LGTBI (lesbiana, gai, transsexual, bisexual, intersexual).

Obres:
Es poden presentar fotos inèdites en color o en blanc i negre en format digital.
Màxim tres fotografies per participant.

Format:
Arxiu JPEG. Resolució mínima de 1500 píxels per 2000 píxels.

Presentació:
Amb cada foto presentada al concurs, el o la participant inclourà les següents dades:

Títol de l'obra.
Nom i cognoms.
DNI.
Adreça.
Telèfon de contacte.
E-mail.

Calendari:
El termini de recepció de les fotografies serà fins al 26 de novembre de 2016.

Lliurament:
Les obres es lliuraran per e-mail a l'adreça amicsgais@amicsgais.org. Si es lliura més
d'una foto, s'haurà de fer amb un e-mail diferent per a cada foto.

Drets d'Inscripció:
Gratuïts.

Jurat:
Estarà format per persones de reconegut prestigi dintre del món de la fotografia i del
moviment LGTBI.

Veredicte:
El seu veredicte serà inapel·lable.

Premis:
S'atorgará un premi de 100 euros a la millor fotografía.

Admissió:
Un jurat d'admissió desqualificarà aquelles obres que no s'ajustin a les bases.

Comunicació:
El veredicte es farà públic al web del GAG (www.amicsgais.org (http://www.amicsgais.org/)) i serà comunicat
personalment a l’autora o autor premiat.

Exposició:
Les obres admeses al concurs seràn exposades al web de l'associació (www.amicsgais.org (http://www.amicsgais.org/)).
Una selecció d'aquestes obres serà objecte d'una exposició pública al Espai Jove Garcilaso
(Carrer de Garcilaso, 103, Barcelona) del 16-12-16 al 08-01-17. L'organització es reserva
la possibilitat de donar caràcter itinerant a aquesta exposició. L'acte d'inauguració serà el
16-12-16 a les 20h a càrrec de Felip Aranguren, conseller de cultura i amb la participació de Salvador Badiella, fotògraf professional i President del jurat, fent-se a continuació el lliurament
del premi a la fotografia guanyadora.

Altres especificacions:
Els casos imprevists seran resolts per l'organització. El sol fet de presentar-se a aquest
concurs implica la total acceptació de les bases.

Tràmits i informació:
E-mail: amicsgais@amicsgais.org (amicsgais@yahoo.es)
Tel.: 620.55.07.68 (16h a 19h)
Web: www.amicsgais.org (http://www.amicsgais.org/)

Bases del concurso (castellano)

XII Concurso de Fotografía GAG (Bases 2016) (http://www.amicsgais.org/fotogag/albums/userpics/10008/Concurs_2016_GAG_corregido.png)
Bases del duodécimo Concurso de Fotografía "Grup d'Amics Gais,
Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals (GAG)"

Participantes:
Podrá optar a estos premios cualquier fotógrafa o fotógrafo profesional o amateur,
residente en el Estado Español, con independencia de su nacionalidad.

Tema:
Las fotografías deberán versar sobre un hecho, situación o circunstancia que consiga
expresar con especial sensibilidad y habilidad las diferentes maneras de visibilización
LGTBI (lesbiana, gay, transexual, bisexual, intersexual).

Obras:
Se pueden presentar fotos inéditas en color o en blanco y negro sobre papel. Máximo
tres fotografías por participante.

Formato:
Archivo JPEG. Resolución mínima de 1500 píxeles por 2000 píxeles.

Presentación:
Con cada foto presentada al concurso, el o la participante incluirá en el mail los siguientes
datos:

Título de la obra.
Nombre y apellidos.
DNI.
Dirección.
Teléfono de contacto.
E-mail.

Calendario:
El plazo de recepción de las fotografías será el 26 de noviembre de 2016.

Entrega:
Las obras se enviarán por e-mail a la dirección amicsgais@amicsgais.org. Si se envía
más de una foto, se habrá de hacer en un e-mail diferente para cada foto.

Derechos de Inscripción:
Gratuitos.

Jurado:
Estará formado por personas de reconocido prestigio dentro del mundo de la fotografía
y del movimiento LGTBI.

Veredicto:
Su veredicto será inapelable.

Premios:
Se otorgará un premio de 100 euros a la mejor fotografía.

Admisión:
Un jurado de admisión descalificará aquellas obras que no se ajusten a las bases.

Comunicación:
El veredicto se hará público en la web del GAG (www.amicsgais.org (http://www.amicsgais.org/)) y será
comunicado personalmente a la autora o autor premiado.

Exposición:
Las obras admitidas al concurso serán expuestas en la web de la asociación (www.amicsgais.org (http://www.amicsgais.org/)). Una selección de estas obras será objeto de una exposición
pública en el Espai Jove Garcilaso (Calle de Garcilaso, 103, Barcelona) del 16-12-16 al
08-01-17 La organización se reserva la posibilidad de dar carácter itinerante a esta
exposición.
El acto de inauguración será el 16-12-16 a las 20h, a cargo de Felip Araguren, conseller de cultura y con la participación de Salvador Badiella, fotógrafo profesional y President del jurado, haciéndose a continuación la entrega de premios a la fotografía ganadora.

Otras especificaciones:
Los casos imprevistos serán resueltos por la organización. El solo hecho de presentarse
a este concurso implica la total aceptación de las bases.

Trámites e información:
E-mail: amicsgais@amicsgais.org (amicsgais@yahoo.es)
Tel.: 620.55.07.68 (16h a 19h)
Web: www.amicsgais.org (http://www.amicsgais.org/)

José Benito
23/09/2016, 00:16
#ConcursFotografiaGAG2016