IV Marxa amb Torxes
amb motiu del Dia Mundial de la Sida

Més de 25 milions de morts!
Més de 40 milions de persones infectades!
Menys d'un milió té accés als tractaments!
Més de 5 milions moriran si no reben tractament immediat!

HISPANOSIDA
Agrupació d'ONG de persones amb VIH/Sida
(ATOS / JOVES POSITIUS / PROJECTE DELS NOMS)

C/ del Comte Borrell, 164
08015 Barcelona - Spain
Tel.: (34) 93 318 20 56
Fax: (34) 93 317 82 06
fpujol@hispanosida.com