Per commemorar el dia de la Dona
Treballadora, la Comissió de Dones
Advocades organitza la següent xerrada:

La reforma de la Seguretat Social:
la viduïtat i la seva concurrència
amb altres pensions
(laborals i matrimonials)

PONENT:
Mª del Mar Mirón Hernández
Jutgessa del Jutjat del Social núm. 19 de Barcelona

MODERA:
Teresa Blasi Gacho
Advocada. Vocal de la Comissió de Dones Advocades de l’ICAB.

Comissió de Dones Advocades

Mallorca, 283 Barcelona