Donatello (1386 o 1387-1466) va ser un dels més grans escultors del Renaixement. Seria gai, segons la rumorologia de l'època. En qualsevol cas això permet fer una lectura més clara de la seva obra; per exemple, vegi's el caràcter andrògin del seu David (escultura en bronze de tamany natural):


Representa aquesta obra el triomf de la joventut, la llibertat i la sensualitat (David) sobre la vellesa, la tirania i la frigidesa (Goliat)? Chi lo sa...