Barcelona 12 de febrer del 2012.

SIGNATURA DEL CONVENI MARC D’AMISTAT I COOPERACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ ENLLAÇ I EL GAG.

Aquesta tarda la Fundació Enllaç i el GAG han signat un Conveni d'Amistat i Cooperació entre la Fundació Enllaç i l'Associació Grup d'Amics Gais, Lesbianes i Transsexuals (GAG).

D'una banda reunits el senyor Ignaci Pujades en representació de la Fundació Enllaç, i per una altra José Benito Eres, president del GAG. Es comprometen ambdues institucions: la Fundació Enllaç es compromet a atendre les persones LGTB en situació dependència o vulnerabilitat derivades del GAG. Així mateix, el GAG es compromet a fer difusió de les activitats de la Fundació entre els seus associats i associades i viceversa.

Tot en un marc d'amistat i cooperació entre les dues institucions.

Més informació: informacio@fundacioenllac.cat i amicsgais@amicsgais.org

Webs: http://www.fundacioenllac.cat/ i http://www.amicsgais.org/index.php