El Partit Andalusista (PA) ha nomenat a Javier Checa Secretari LGBT en la
reunió de l'Executiva Nacional celebrada ahir (6 d'octubre) a Sevilla.
D'aquesta forma, el PA es converteix en un dels primers partits del de tot el
territori espanyol amb una Secretaria LGBT específica.


L'objectiu d'aquesta Secretaria serà la lluita contra discriminació, homofòbia i
transfobia, la defensa dels drets de les persones LGBT, i l'avanç en mesures
que ajudin la igualtat de totes les persones amb independència de la seva
orientació sexual o identitat de gènere. De la mateixa manera, aquesta Secretaria
donarà suport a associacions a LGBT, col·lectius i persones individuals.

“Encara existeix molta gent que pateix discriminació i que té menys oportunitats
simplement per atreure'l persones del seu mateix sexe o pel gènere amb què
s'identifiquen. A Andalusia creiem que tot està aconseguit, que ja no hi ha drets
pels quals treballar. Però no és així. Falta molt per arribar, i el ja aconseguit,
es pot perdre d'un moment a l'altre. Cal ser vigilants i treballar en favor de la
igualtat, per ara i per al futur”, assenyala Javier Checa, Secretari LGBT del PA.

“Per això és necessària una Secretaria LGBT en el Partit Andalusista. Perquè
ens sentim compromesos amb un segment molt ampli de la societat que encara
té molt per davant abans d'aconseguir una igualtat real”, afegeix el dirigent
andalusista.

El PA es compromet amb la població homosexual, bisexual i transsexual
d'Andalusia, amb especial dedicació a l'àmbit rural, i als dos trams d'edat
més vulnerables, que són nens i nenes, adolescents i majors.

Javier Checa, de 58 anys, és obertament homosexual, està casat i té dos fills.
És candidat pel PA a l'Alcaldia de Màlaga en les eleccions municipals de 2015,
i des del mes de setembre passat, també ocupa en el partit el càrrec de
Secretari de Turisme.

Ja hi ha creat un grup a Facebook anomenat “Andalusistes LGBT”, en els
quals els participants poden informar-se i interactuar sobre qüestions
relacionades amb la comunitat LGBT d'Andalusia.

Amb informacions de "Ragap.es"