El guapo i encantador Quinton Wynn prova que si en un editorial graciós
de Nestor Photography. Mirem aquestes 6 imatges: