Mes: juliol de 2008

  • Jordi Rallo i Casanovas — 10 anys de polítiques sectorials LGTB

    Jordi Rallo i Casanovas — 10 anys de polítiques sectorials LGTB

    El 1997 el Parlament va desenvolupar la Llei de parelles de fet, i dins d’Esquerra va sorgir la necessitat de disposar d’un grup intern per assessorar el partit. Després d’una important tasca de conscienciació interna, aquest es va crear l’any 98 de la mà de Josep Maria Orteu, Enric Martí i jo mateix. Després d’una […]