Mes: maig de 2019

  • David Mateo Casado – Els homes grans gais: testimoni d’una masculinitat dissident

    David Mateo Casado – Els homes grans gais: testimoni d’una masculinitat dissident

    Ens trobem a Espanya i Catalunya davant la primera generació de persones [tooltip text=”LGBTI: Acrònim de persones lesbianes, gais, bisexuals, trans i intersexuals (en nomenclatura ILGA-Europa). En la present ponència s’utilitzarà la versió abreviada LGBT.”]LGBTI[1][/tooltip] que arriben a la maduresa i la vellesa en democràcia i amb plens drets polítics i socials. Aquestes persones han […]