A càrrec de Marc Ruiz, Vicepresident de la ONG Go2.
En aquesta xerrada, Marc Ruiz ens explicarà com ha estat la seva transició i com ell ha canviat la seva vida en els àmbits personals, corporals i psico-socials.
L’enllaç de la plataforma Jitsi del GAG és:
https://meet.jit.si/MobileStrugglesStayHeroically

Share This