Estimat soci i sòcia:

La Junta directiva del Grup d’Amics Gais, Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals (GAG) et convoca a la XV Assemblea General Ordinària de l’Associació que tindrà lloc a Ateneu L’Harmonia el proper dissabte 12 d’abril de 2018 a les 17.30h en primera convocatòria i a les 18h en segona convocatòria, i amb el següent

ORDRE DEL DIA

Informe de la comissió d’inscripció de socis i sòcies.

Constitució de la mesa

Lectura i aprovació de l’ordre del dia proposat per l’Equip Coordinador.

Lectura i aprovació de l’acta de la XIV Assemblea General Ordinària.

Memòria d’activitats i votació.

Aprovació del balanç econòmic de l’any 2017.

Pressupost per l’any 2018 i votació.

Elecció dels nous membres de la XIX Junta Directiva.

Precs i preguntes.

Tots els membres de l’associació tenen veu a l’Assemblea General però d’acord amb els Estatuts i el Reglament de socis/sòcies del Grup d’Amics Gais, Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals solament podran votar els socis/sòcies amb la quota al dia.

Se us lliurarà, també, els documents necessaris per a l’assemblea. Cal afegir que a l’Assemblea General Ordinària es podrà discutir, preguntar o presentar esmenes a qualsevol dels punts anteriors.

L’Assemblea General és el màxim òrgan de decisió del GAG. L’assistència i participació dels membres de la nostra associació garanteix el dinamisme i la pluralitat dins de l’entitat.

Posarem un petit àpat.

El número de compte del GAG per tenir al dia les vostres quotes, 20 € anuals, és «La Caixa»:

ES76 2100 3005 4822 0044 7001

Dia: Dissabte 7 d’abril 2018

Hora: 17.30h

Share This