Anuncio

Colapsar
No hay anuncio todavía.

III Concurs de Fotografia GAG (Català)

Colapsar
X
 
 • Filtrar
 • Tiempo
 • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes

 • III Concurs de Fotografia GAG (Català)

  Tercer Concurs de Fotografia GAG
 • #2
  Bases del concurs

  Bases del Tercer Concurs de Fotografia
  “Grup d'Amics Gais (GAG)”  Participants:
  Podrà optar a aquests premis qualsevol fotògraf professional o amateur, resident a l'estat espanyol, amb independència de la seva nacionalitat.

  Tema:
  Les fotografies hauran de versar sobre un fet, situació o circumstància que aconsegueixi expressar amb especial sensibilitat i habilitat les diferents maneres de la visibilització LGTB (lesbiana, gai, transsexual, bisexual).

  Obres:
  Es poden presentar fotos inèdites en color o en blanc i negre sobre paper.
  Màxim dues fotografies per participant.

  Format:
  Mínim d'imatge fotogràfica 15x23 cm i un màxim de 25x35cm. Les fotografies hauran d'anar muntades sobre cartolina rígida negra de 30x40cm en qualsevol orientació.

  Presentació:
  Amb cada foto presentada al concurs, el participant inclourà un sobre tancat que contingui les següents dades:
  Títol de l'obra.
  Nom del participant.
  DNI del participant.
  Adreça.
  Telèfon de contacte.
  E-mail.

  Calendari:
  El termini de recepció de les fotografies serà el 31 d'octubre del 2007.

  Lliurament:
  Les obres es presentaran al local de la Coordinadora Gai-Lesbiana (c/Violant d'Hongria, 156, baixos, 08014 Barcelona). Les obres poden ser remeses per correu fent constar “Concurs de Fotografia” al costat de l'adreça. En aquest cas es recomana als participants el tràmit mitjançant un embalatge rígid i suficientment protector. L'Associació Grup d'Amics Gais no assumirà cap responsabilitat per les pèrdues o danys causats durant el tràmit.

  Drets d'Inscripció:
  Gratuïts.

  Jurat:
  Estarà format per persones de reconegut prestigi dintre del món de la fotografia i del moviment LGTB.

  Veredicte:
  El seu veredicte serà inapel·lable.

  Premis:
  S'atorgaran tres premis:
  1) Premi a la millor fotografia: 300 euros.
  2) Accésit de 100 euros i publicació de la foto en la revista Zero.
  3) Accésit de 100 euros.

  Admissió:
  Un jurat d'admissió desqualificarà aquelles obres que no s'ajustin a les bases.

  Comunicació:
  El veredicte es farà públic en la web del GAG (www.amicsgais.org) i serà comunicat personalment als autors premiats.

  Exposició:
  Totes les obres admeses al concurs seran objecte d'una exposició pública en una sala que serà anunciada posteriorment. L'organització es reserva la possibilitat de donar caràcter itinerant a aquesta exposició.

  Altres especificacions:
  Les fotografies premiades i els seus drets d'explotació seran propietat de l'organització. Els casos imprevists seran resolts per l'organització. El sol fet de presentar-se a aquest concurs implica la total acceptació de les bases.

  Les obres rebudes es tractaran amb la màxima cura. L'organització no es farà responsable de la deterioració, pèrdua o robatori ocasional per causes alienes a la seva voluntat.

  Tràmits i informació:
  Adreça:
  Grup d'Amics Gais (GAG)
  Concurs de Fotografia
  C/ Violant d'Hongria, 156, baixos
  08014 Barcelona.
  Tel: 93.298.00.29
  E-mail: amicsgais@yahoo.es
  Web: www.amicsgais.org

  Comentario


  • #3
   Bases del Tercer Concurso de Fotografía (Castellano)

   Bases del Tercer Concurso de Fotografía
   “Grup d'Amics Gais (GAG)”

   Participantes:
   Podrá optar a estos premios cualquier fotógrafo profesional o amateur, residente en el estado español, con independencia de su nacionalidad.


   Tema:
   Las fotografías tendrán que versar sobre un hecho, situación o circunstancia que consiga expresar con especial sensibilidad y habilidad las diferentes maneras de la
   visibilitzación LGTB (lesbiana, gay, transexual, bisexual)

   Obras
   Se pueden presentar fotos inéditas en color o en blanco y negro sobre papel. Máximo dos fotografías por participante.

   Formato
   Mínimo de imagen fotográfica 15x23 cm y un máximo de 25x35cm. Las fotografías tendrán que ir montadas sobre cartulina rígida negra de 30x40cm en cualquier orientación.

   Presentación:
   Con cada foto presentada al concurso, el participante incluirá un sobre cerrado que contenga los siguientes datos:
   Título de la obra.
   Nombre del participante.
   DNI del participante.
   Dirección.
   Teléfono de contacto.
   E-mail.


   Calendario:
   El plazo de recepción de las fotografías será el 31 de octubre del 2007.


   Entrega:
   Las obras se presentarán en el local de la Coordinadora Gai-Lesbiana (
   c/Violant de Hungría, 156, bajos, 08014 Barcelona). Las obras pueden ser remitidas por correo haciendo constar "Concurso de Fotografía" al lado de la dirección. En este caso se recomienda a los participantes el trámite mediante un embalaje rígido y suficientemente protector. La Asociación Grupo de Amigos Gais no asumirá ninguna responsabilidad por las pérdidas o daños causados durante el trámite


   Derechos de Inscripción:
   Gratuitos.


   Jurado:
   Estará formado por personas de reconocido prestigio dentro del mundo de la fotografía y del movimiento
   LGTB.

   Veredicto:
   Su veredicto será inapelable.


   Premios:
   Se otorgarán tres premios:
   1) Premio en la mejor fotografía: 300 euros.
   2)
   Accésit de 100 euros y publicación de la foto en la revista Zero.
   3) Accésit de 100 euros.


   Admisión:
   Un jurado de admisión descalificará aquellas obras que no se ajusten a las bases.


   Comunicación:
   El veredicto se hará público en la web del GAG ( www.amicsgais.org ) y será comunicado personalmente a los autores premiados.


   Exposición:
   Todas las obras admitidas al concurso serán objeto de una exposición pública en una sala que será anunciada posteriormente. La organización se reserva la posibilidad de dar carácter itinerante a esta exposición.


   Otras especificaciones:
   Las fotografías premiadas y sus derechos de explotación serán propiedad de la organización. Los casos imprevistos serán resueltos por la organización. El solo hecho de presentarse a este concurso implica la total aceptación de las bases.

   Las obras recibidas se tratarán con el máximo cuidado. La organización no se hará responsable del deterioro, pérdida o robo ocasional por causas ajenas a su voluntad.


   Trámites e información:

   Dirección:

   Grupo de Amigos Gais (GAG)

   Concurso de Fotografía
   C/ Violant de Hongria, 156, bajos
   08014 Barcelona

   Tel: 93.298.00.29
   E-mail: amicsgais@yahoo.es
   Web: www.amicsgais.org

   Comentario


   • #4
    Més informació

    El jurat d'aquest concurs està format per:
    • Colita, fotògrafa i presidenta del jurat. (http://www.colitafotografia.com/ )
    • Mònica Urgell, en representació de l'Ajuntament de Barcelona, Regidoria de Drets Civils.
    • José María Ortiz, patró de la Fundació Arena. Grup Arena.
    • Carlos de Cires, delegat de la revista Zero a Catalunya.
    • José Benito Eres, president de l'Associació Grup d'Amics Gais (GAG).
    Adreça de l'exposició: Centre Civic Sant Agustí, Plaça de l'Acadèmia, s/n.

    Dies de l'exposició: 9 al 16 de novembre. El dia 9 inauguració, i el 16 clausura i lliurament de premis.

    Horaris: Tot el dia excepte el cap de setmana. Inauguració el divendres 9 a les 19.30h. Clausura i lliurament de premis el divendres 16 a les 19.30h.

    Com arribar-hi? Metros L1-Arc de Triomf, L4-Jaume I.

    Editado por última vez por nadia; https://www.amicsgais.org/forums/member/33-nadia en , 09:58:50.

    Comentario


    • #5


     Els guanyadors d'aquesta edició del concurs GAG de fotografia han estat:


     Primer premi:
     Montserrat Pinel Martínez, de Barcelona, per la seva obra Orgull gai 07. Se li atorgà la quantitat de 300€.

     Primer accésit:
     Fernando Sáez Jiménez, de Barcelona, per la seva obra Períodes. Se li atorgaren 100€ i la publicació a la revista Zero.

     Segon Accésit:
     Silvia i Neus Sanchis, d'Ontinyent (València) per la seva obra Cada dia. Se'ls atorgaren 100 €.


     Comentario

     Trabajando...
     X