Anuncio

Colapsar
No hay anuncio todavía.

VI Concurs de Fotografia GAG 10

Colapsar
X
 
 • Filtrar
 • Tiempo
 • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes

 • VI Concurs de Fotografia GAG 10

  En castellano abajo de todo  Editado por última vez por José Benito; https://www.amicsgais.org/forums/member/3-josé-benito en , 13:32:03.


 • #2

  Editado por última vez por José Benito; https://www.amicsgais.org/forums/member/3-josé-benito en , 13:30:51.

  Comentario


  • #3
   Bases del VI Concurs de Fotografia GAG

   Bases del Sisè Concurs de Fotografia
   “Grup d'Amics Gais, Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals (GAG)”


   Participants:
   Podrà optar a aquests premis qualsevol fotògraf professional o amateur, resident a l'estat espanyol, amb independència de la seva nacionalitat.

   Tema:
   Les fotografies hauran de versar sobre un fet, situació o circumstància que aconsegueixi expressar amb especial sensibilitat i habilitat les diferents maneres de la visibilització LGTB (lesbiana, gai, transsexual, bisexual).

   Obres:
   Es poden presentar fotos inèdites en color o en blanc i negre sobre paper.
   Màxim dues fotografies per participant.

   Format:
   Mínim d'imatge fotogràfica 15x23cm i un màxim de 25x35cm. Les fotografies hauran d'anar muntades sobre cartró ploma negre de 30x40cm en qualsevol orientació.

   Presentació:
   Amb cada foto presentada al concurs, el participant inclourà un sobre tancat que contingui les següents dades:
   Títol de l'obra.
   Nom del participant.
   DNI del participant.
   Adreça.
   Telèfon de contacte.
   E-mail.

   Calendari:
   El termini de recepció de les fotografies serà el 22 de novembre de 2010.

   Lliurament:
   Les obres es presentaran al local del Centre Cívic Sant Andreu (c/Gran de Sant Andreu, 111, baixos, 08030 Barcelona). Les obres poden ser remeses per correu fent constar “Concurs de Fotografia” al costat de l'adreça. En aquest cas es recomana als participants el tràmit mitjançant un embalatge rígid i suficientment protector. L'Associació Grup d'Amics Gais, Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals no assumirà cap responsabilitat per les pèrdues o danys causats durant el tràmit.

   Drets d'Inscripció:
   Gratuïts.

   Jurat:
   Estarà format per persones de reconegut prestigi dintre del món de la fotografia i del moviment LGTB.

   Veredicte:
   El seu veredicte serà inapel·lable.

   Premis:
   S'atorgaran tres premis més un premi del públic:
   Els premis són cortesia de Grupo Arena, Boyberry y revista Nois.

   1) Premi a la millor fotografia: 500 euros i publicació de la foto a la revista Nois.
   2) Accèssit de 200 euros i publicació de la foto a la revista Nois.
   3) Accèssit de 100 euros i publicació de la foto a la revista Nois.
   4) Premi del públic: Tindrà una menció honorífica.

   Admissió:
   Un jurat d'admissió desqualificarà aquelles obres que no s'ajustin a les bases.

   Comunicació:

   El veredicte es farà públic al web del GAG (www.amicsgais.org) i serà comunicat personalment als autors premiats.

   Exposició Centre Garcilaso:
   Totes les obres admeses al concurs seran objecte d'una exposició pública al Centre Garcilaso (c/Juan de Garay, 116-118, Barcelona) del 29-11-10 al 09-12-10. L'organització es reserva la possibilitat de donar caràcter itinerant a aquesta exposició. Paral·lelament, les obres s'exposaran al web del GAG. En el tancament de l'exposició es donaran a conèixer vint fotografies preseleccionades, les quals seran exposades a la Fundació Arena.
   L'acte de tancament serà a les 20h a càrrec de la Regidora del Districte de Sant Andreu, la Sra. Gemma Munbrú, i es donarà a conèixer la fotografia premiada pel públic.

   Exposició Fundació Arena:
   Les vint fotografies preseleccionades s'exposaran a la Fundació Arena (c/Balmes, 34, Barcelona) el dia 14-12-10. Es lliuraran els tres premis. L'acte tindrà lloc a les 20h.

   Altres especificacions:
   Les fotografies premiades i els seus drets d'explotació seran propietat de l'organització. Les fotos no premiades es podran passar a recollir de l'1 de gener al 31 de gener de 2011 a Boyberry-Espai d'Oci (c/Calàbria, 96).

   Els casos imprevistos seran resolts per l'organització. El sol fet de presentar-se a aquest concurs implica la total acceptació de les bases.

   Les obres rebudes es tractaran amb la màxima cura. L'organització no es farà responsable del deteriorament, pèrdua o robatori ocasional per causes alienes a la seva voluntat.

   Tràmits i informació:
   E-mail: amicsgais@yahoo.es
   Adreça: Grup d'Amics Gais, Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals (GAG)
   Concurs de Fotografia
   Centre Cívic Sant Andreu
   C/Gran de Sant Andreu, 111,
   08030 Barcelona
   Tel: 620.55.07.68 (10h a 14h i de 16h a 19h)
   Web: www.amicsgais.org

   Organitza: GAG
   Amb el suport de: Ajuntament de Barcelona, Districte de Sant Andreu
   Col·labora: Grupo Arena, Boyberry, Nois
   Editado por última vez por nadia; https://www.amicsgais.org/forums/member/33-nadia en , 12:19:09.

   Comentario


   • #4
    Bases del VI Concurso de Fotografía GAG (Castellano)

    BASES DEL VI CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
    “Grup d'Amics Gais, Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals (GAG)”
    2010


    Participantes:
    Podrá optar a estos premios cualquier fotógrafo profesional o amateur, residente en el estado español, con independencia de su nacionalidad.

    Tema:
    Las fotografías tendrán que versar sobre un hecho, situación o circunstancia que consiga expresar con especial sensibilidad y habilidad las diferentes maneras de visibilización LGTB (lesbiana, gay, transexual, bisexual).

    Obras:
    Se pueden presentar fotos inéditas en color o en blanco y negro sobre papel.
    Máximo dos fotografías por participante.

    Formato:
    Mínimo de imagen fotográfica 15x23cm y un máximo de 25x35cm. Las fotografías tendrán que ir montadas sobre cartón pluma negro de 30x40cm en cualquier orientación.

    Presentación:
    Con cada foto presentada al concurso, el participante incluirá un sobre cerrado que contenga los siguientes datos:
    Título de la obra.
    Nombre del participante.
    DNI del participante.
    Dirección.
    Teléfono de contacto.
    E-mail.

    Calendario:
    El plazo de recepción de las fotografías acabará el 22 de noviembre de 2010.

    Entrega:
    Las obras se presentarán en el local del Centro Cívico Sant Andreu (c/Gran de Sant Andreu, 111, bajos, 08030 Barcelona). Las obras pueden ser remitidas por correo haciendo constar "Concurso de Fotografía" al lado de la dirección. En este caso se recomienda a los participantes el trámite mediante un embalaje rígido y suficientemente protector. La Asociación Grup dAmics Gais, Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals no asumirá ninguna responsabilidad por las pérdidas o daños causados durante el trámite.

    Derechos de Inscripción:
    Gratuitos

    Jurado:
    Estará formado por personas de reconocido prestigio dentro del mundo de la fotografía y del movimiento LGTB.

    Veredicto:
    El veredicto será inapelable.

    Premios:
    Se otorgarán tres premios más un premio del público:
    Los premios son cortesía de Grupo Arena, Boyberry y revista Nois.

    1) Premio en la mejor fotografía: 500 euros y publicación de la foto en la revista Nois.
    2) Accésit de 200 euros y publicación de la foto en la revista Nois.
    3) Accésit de 100 euros y publicación de la foto en la revista Nois.
    4) Premio del público: Tendrá una mención honorífica.

    Admisión:
    Un jurado de admisión descalificará aquellas obras que no se ajusten a las bases.

    Comunicación:
    El veredicto se hará público en la web del GAG (www.amicsgais.org) y será comunicado personalmente a los autores premiados.

    Exposición Centro Garcilaso:
    Todas las obras admitidas al concurso serán objeto de una exposición pública al Centro Garcilaso (c/Juan de Garay, 116-118, Barcelona) del 29-11-10 al 09-12-10. La organización se reserva la posibilidad de dar carácter itinerante a esta exposición. Paralelamente, las obras se expondrán a la web del GAG. En el cierre de la exposición se darán a conocer veinte fotografías preseleccionadas, las cuales serán expuestas a la Fundación Arena.

    Exposición Fundación Arena:
    Las veinte fotografías preseleccionadas se expondrán a la Fundación Arena (c/Balmes, 34, Barcelona) el día 14-12-10. Se entregarán los tres premios. El acto tendrá lugar a las 20 h.

    Otras especificaciones:
    Las fotografías premiadas y sus derechos de explotación serán propiedad de la organización. Las fotos no premiadas se podrán pasar a recoger del 1 de enero al 31 de enero de 2011 en Boyberry-Espai d’ Oci (c/Calàbria, 96).

    Los casos imprevistos serán resueltos por la organización. El solo hecho de presentarse a este concurso implica la total aceptación de las bases.

    Las obras recibidas se tratarán con el máximo cuidado. La organización no se hará responsable del deterioro, pérdida o robo ocasional por causas ajenas a su voluntad.


    Trámites e información:
    E-mail: amicsgais@yahoo.es
    Dirección: Grup d’Amics Gais, lesbianes, Transsexuals i Bisexuals (GAG)
    Concurso de Fotografía
    Centro Cívico Sant Andreu
    C/Gran de Sant Andreu, 111,
    08030 Barcelona
    Tel de información: 620.55.07.68 (10 h a 14 h y de 16 h a 19 h)
    Web: www.amicsgais.org

    Organiza: GAG
    Con el apoyo de: Ayuntamiento de Barcelona, Distrito de Sant Andreu
    Colabora: Grupo Arena, Boyberry, Nois

    Comentario


    • #5
     VI Concurs de Fotografia GAG

     El Grup d'Amics Gais, Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals (GAG) es complau en convidar-te al lliurament de premis d'aquesta VI edició.

     Tindrà lloc el dijous 23 de desembre a les 19 h a la Fundación Arena (c/
     Balmes, 34, metro Universitat). T'esperem.


     Exposició

     Les fotos seleccionades del concurs es troben exposades a la Fundació Arena (c/Balmes, 34, Barcelona). Les podeu visitar de dilluns a divendres, de 16.30h a 20.30h (fins el 23 de desembre).


     Jurat

     El jurat que decidirà quines són les fotos guanyadores esta format per:
     David Martí (president del jurat, Revista Nois)
     Joan Igual (Boyberry)
     Aladino nespral (Fundació Arena)
     Oriol Vicente (Districte de Sant Andreu)
     José Benito Eres (GAG)

     Entrega de premis i clausura


     L'entrega de premis als guanyadors i guanyadores es farà el 23 de desembre a les 19h a la Fundació Arena.

     Comentario

     Trabajando...
     X