Aquest fòrum queda substituït per la secció de la pàgina principal:

http://www.amicsgais.org/content.php?195-Links

En aquesta secció mirarem d'ampliar i posar al dia la informació que teníem en aquest fòrum.