EXPOSICIÓ LGTB
DEL 14 D'ABRIL AL 18 D'ABRIL

CASAL PERE QUART

Rambla, 69

SABADELL

Pintures de PERE ALMIRON
i textos al.legòrics

Fotografies del concurs del G.A.G.
de Sant Andreu (BCN)

Inauguració el 14 d'abril a les 7 de la tarda