Anuncio

Colapsar
No hay anuncio todavía.

XIII CONCURS DE FOTOGRAFIA GAG (Bases 2017)

Colapsar
X
 
 • Filtrar
 • Tiempo
 • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes

 • XIII CONCURS DE FOTOGRAFIA GAG (Bases 2017)


  Bases del tretzè Concurs de Fotografia “Associació Grup d’Amics Gais, Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals (GAG)”


  Participants:
  Podrà optar a aquests premis qualsevol fotògrafa o fotògraf professional o amateur, resident a l’Estat Espanyol, amb independència de la seva nacionalitat.
  Tema:
  Les fotografies hauran de versar sobre un fet, situació o circumstància que aconsegueixi expressar amb especial sensibilitat i habilitat les diferents maneres de la visibilització LGTBI (lesbiana, gai, transsexual, bisexual, intersexual).
  Obres:
  Es poden presentar fotos inèdites en color o en blanc i negre en format digital.
  Màxim tres fotografies per participant.
  Format:
  Arxiu JPEG. Resolució mínima de 1500 píxels per 2000 píxels.
  Presentació:
  Amb cada foto presentada al concurs, el o la participant inclourà les següents dades:
  Títol de l’obra.
  Nom i cognoms.
  DNI.
  Adreça.
  Telèfon de contacte.
  E-mail.
  Calendari:
  El termini de recepció de les fotografies serà fins al 7 de desembre de 2017.
  Lliurament:
  Les obres es lliuraran per e-mail a l’adreça
  amicsgais@amicsgais.org. Si es lliura més
  d’una foto, s’haurà de fer amb un e-mail diferent per a cada foto.

  Drets d’Inscripció:
  Gratuïts.
  Jurat:
  Estarà format per persones de reconegut prestigi dintre del món de la fotografia i del moviment LGTBI.
  Veredicte:
  El seu veredicte serà inapel·lable.
  Premis:
  S’atorgará un premi de 100 euros a la millor fotografía.
  Admissió:
  Un jurat d’admissió desqualificarà aquelles obres que no s’ajustin a les bases.
  Comunicació:
  El veredicte es farà públic al web del GAG (
  www.amicsgais.org) i serà comunicat personalment a l’autora o autor premiat.

  Exposició:
  Les obres admeses al concurs seràn exposades al web de l’associació (
  www.amicsgais.org).
  Una selecció d’aquestes obres serà objecte d’una exposició pública al Espai Jove Garcilaso
  (Carrer de Garcilaso, 103, Barcelona) del 14-12-2017 al 09-01-2018. L’organització es reserva
  la possibilitat de donar caràcter itinerant a aquesta exposició.

  L’acte d’inauguració serà el 14-12-2017 a les 19: 30h, a càrrec d’una persona representant del Districte de Sant Andreu i un fotògraf professional i President del jurat, fent-se a continuació el lliurament de premis a la fotografia guanyadora.
  En paral·lel, hi haurà una exposició del 40è aniversari de la primera manifestació LGBTI en la clandestinitat a Barcelona.
  Altres especificacions:
  Els casos imprevists seran resolts per l’organització. El sol fet de presentar-se a aquest concurs implica la total acceptació de les bases. Les tres fotos guanyadores podran ser utilitzades en campanyes de sensibilització LGTBI conduïdes pel GAG.
  Tràmits i informació:
  E-mail:
  amicsgais@amicsgais.org
  Tel.: 620.55.07.68 (16h a 19h)
  Web:
  www.amicsgais.org  XIII Concurso de Fotografía GAG
  Bases del decimotercero Concurso de Fotografía “Asociación Grup d’Amics Gais, Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals (GAG)”

  Participantes:
  Podrá optar a estos premios cualquier fotógrafa o fotógrafo profesional o amateur, residente en el Estado Español, con independencia de su nacionalidad.
  Tema:
  Las fotografías deberán versar sobre un hecho, situación o circunstancia que consiga expresar con especial sensibilidad y habilidad las diferentes maneras de visibilización LGTBI (lesbiana, gay, transexual, bisexual, intersexual).
  Obras:
  Se pueden presentar fotos inéditas en color o en blanco y negro sobre papel. Máximo tres fotografías por participante.
  Formato:
  Archivo JPEG. Resolución mínima de 1500 píxeles por 2000 píxeles.
  Presentación:
  Con cada foto presentada al concurso, el o la participante incluirá en el mail los siguientes
  datos:
  Título de la obra.
  Nombre y apellidos.
  DNI.
  Dirección.
  Teléfono de contacto.
  E-mail.
  Calendario:
  El plazo de recepción de las fotografías será el 7 de diciembre de 2017.
  Entrega:
  Las obras se enviarán por e-mail a la dirección
  amicsgais@amicsgais.org. Si se envía
  más de una foto, se habrá de hacer en un e-mail diferente para cada foto.

  Derechos de Inscripción:
  Gratuitos.
  Jurado:
  Estará formado por personas de reconocido prestigio dentro del mundo de la fotografía
  y del movimiento LGTBI.
  Veredicto:
  Su veredicto será inapelable.
  Premios:
  Se otorgará un premio de 100 euros a la mejor fotografía.
  Admisión:
  Un jurado de admisión descalificará aquellas obras que no se ajusten a las bases.
  Comunicación:
  El veredicto se hará público en la web del GAG (
  www.amicsgais.org) y será
  comunicado personalmente a la autora o autor premiado.

  Exposición:
  Las obras admitidas al concurso serán expuestas en la web de la asociación (
  www.amicsgais.org). Una selección de estas obras será objeto de una exposición
  pública en el Espai Jove Garcilaso (Calle de Garcilaso, 103, Barcelona) del 14-12-2017 al
  09-01-2018 La organización se reserva la posibilidad de dar carácter itinerante a esta
  exposición.
  El acto de inauguración será el 14-12-2017 a las 19:30h, a cargo de una persona representante del Distrito de Sant Andreu y un fotógrafo profesional y Presidente del jurado, haciéndose a continuación la entrega de premios a la fotografía ganadora.

  En paralelo, habrá una exposición del 40ª aniversario de la primera manifestación LGBTI en la clandestinidad en Barcelona.
  Otras especificaciones:
  Los casos imprevistos serán resueltos por la organización. El solo hecho de presentarse a este concurso implica la total aceptación de las bases. Las tres fotos ganadoras podrán ser utilizadas en campañas de sensibilización LGTBI conducidas por el GAG.
  Trámites e información:
  E-mail:
  amicsgais@amicsgais.org
  Tel.: 620.55.07.68 (16h a 19h)
  Web:
  www.amicsgais.org
Trabajando...
X