Anuncio

Colapsar
No hay anuncio todavía.

XII CONCURS DE FOTOGRAFIA GAG (Bases 2016)

Colapsar
X
 
 • Filtrar
 • Tiempo
 • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes

 • XII CONCURS DE FOTOGRAFIA GAG (Bases 2016)

  (Castellano abajo)
  XII Concurs de Fotografia GAG ( Bases 2016)
  Bases del dotzè Concurs de Fotografia "Grup d'Amics Gais,
  Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals (GAG)"


  Participants:
  Podrà optar a aquests premis qualsevol fotògrafa o fotògraf professional o amateur, resident
  a l'Estat Espanyol, amb independència de la seva nacionalitat.

  Tema:
  Les fotografies hauran de versar sobre un fet, situació o circumstància que aconsegueixi
  expressar amb especial sensibilitat i habilitat les diferents maneres de la visibilització
  LGTBI
  (lesbiana, gai, transsexual, bisexual, intersexual).

  Obres:
  Es poden presentar fotos inèdites en color o en blanc i negre en format digital.
  Màxim tres fotografies per participant.

  Format:
  Arxiu JPEG. Resolució mínima de 1500 píxels per 2000 píxels.

  Presentació:
  Amb cada foto presentada al concurs, el o la participant inclourà les següents dades:

  Títol de l'obra.
  Nom i cognoms.
  DNI.
  Adreça.
  Telèfon de contacte.
  E-mail.


  Calendari:
  El termini de recepció de les fotografies serà fins al 26 de novembre de 2016.

  Lliurament:
  Les obres es lliuraran per e-mail a l'adreça amicsgais@amicsgais.org. Si es lliura més
  d'una foto, s'haurà de fer amb un e-mail diferent per a cada foto.

  Drets d'Inscripció:
  Gratuïts.

  Jurat:
  Estarà format per persones de reconegut prestigi dintre del món de la fotografia i del
  moviment LGTBI.

  Veredicte:
  El seu veredicte serà inapel·lable.

  Premis:
  S'atorgará un premi de 100 euros a la millor fotografía.

  Admissió:
  Un jurat d'admissió desqualificarà aquelles obres que no s'ajustin a les bases.

  Comunicació:
  El veredicte es farà públic al web del GAG (
  www.amicsgais.org) i serà comunicat
  personalment a l’autora o autor premiat.

  Exposició:
  Les obres admeses al concurs seràn exposades al web de l'associació (
  www.amicsgais.org).
  Una selecció d'aquestes obres serà objecte d'una exposició pública al Espai Jove Garcilaso
  (Carrer de Garcilaso, 103, Barcelona) del 16-12-16 al 08-01-17. L'organització es reserva
  la possibilitat de donar caràcter itinerant a aquesta exposició. L'acte d'inauguració serà el
  16-12-16 a les 20h a càrrec de Felip Aranguren, conseller de cultura i amb la participació de Salvador Badiella, fotògraf professional i President del jurat,
  fent-se a continuació el lliurament
  del premi a la fotografia guanyadora.

  Altres especificacions:
  Els casos imprevists seran resolts per l'organització. El sol fet de presentar-se a aquest
  concurs implica la total acceptació de les bases.

  Tràmits i informació:
  E-mail:
  amicsgais@amicsgais.org
  Tel.: 620.55.07.68 (16h a 19h)
  Web:
  www.amicsgais.org


  Bases del concurso (castellano)

  XII Concurso de Fotografía GAG (Bases 2016)
  Bases del duodécimo Concurso de Fotografía "Grup d'Amics Gais,
  Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals (GAG)"


  Participantes:
  Podrá optar a estos premios cualquier fotógrafa o fotógrafo profesional o amateur,
  residente en el Estado Español, con independencia de su nacionalidad.

  Tema:
  Las fotografías deberán versar sobre un hecho, situación o circunstancia que consiga
  expresar con especial sensibilidad y habilidad las diferentes maneras de visibilización
  LGTBI
  (lesbiana, gay, transexual, bisexual, intersexual).

  Obras:
  Se pueden presentar fotos inéditas en color o en blanco y negro sobre papel. Máximo
  tres fotografías por participante.

  Formato:
  Archivo JPEG. Resolución mínima de 1500 píxeles por 2000 píxeles.

  Presentación:
  Con cada foto presentada al concurso, el o la participante incluirá en el mail los siguientes
  datos:

  Título de la obra.
  Nombre y apellidos.
  DNI.
  Dirección.
  Teléfono de contacto.
  E-mail.


  Calendario:
  El plazo de recepción de las fotografías será el 26 de noviembre de 2016.

  Entrega:
  Las obras se enviarán por e-mail a la dirección amicsgais@amicsgais.org. Si se envía
  más de una foto, se habrá de hacer en un e-mail diferente para cada foto.

  Derechos de Inscripción:
  Gratuitos.

  Jurado:
  Estará formado por personas de reconocido prestigio dentro del mundo de la fotografía
  y del movimiento LGTBI.

  Veredicto:
  Su veredicto será inapelable.

  Premios:
  Se otorgará un premio de 100 euros a la mejor fotografía.

  Admisión:
  Un jurado de admisión descalificará aquellas obras que no se ajusten a las bases.

  Comunicación:
  El veredicto se hará público en la web del GAG (
  www.amicsgais.org) y será
  comunicado personalmente a la autora o autor premiado.

  Exposición:
  Las obras admitidas al concurso serán expuestas en la web de la asociación (
  www.amicsgais.org). Una selección de estas obras será objeto de una exposición
  pública en el Espai Jove Garcilaso (Calle de Garcilaso, 103, Barcelona)
  del 16-12-16 al
  08-01-17
  La organización se reserva la posibilidad de dar carácter itinerante a esta
  exposición.
  El acto de inauguración será el 16-12-16 a las 20h, a cargo de Felip Araguren, conseller de cultura y con la participación de Salvador Badiella, fotógrafo profesional y President del jurado, haciéndose a continuación la entrega
  de premios a la fotografía ganadora.

  Otras especificaciones:
  Los casos imprevistos serán resueltos por la organización. El solo hecho de presentarse
  a este concurso implica la total aceptación de las bases.

  Trámites e información:
  E-mail:
  amicsgais@amicsgais.org
  Tel.: 620.55.07.68 (16h a 19h)
  Web:
  www.amicsgais.org
  Editado por última vez por Marcos Simon; https://www.amicsgais.org/forums/member/4472-marcos-simon en 22 de September, , 23:43:37.

 • #2
  #ConcursFotografiaGAG2016

  #ConcursFotografiaGAG2016

  Comentario

  Trabajando...
  X