Anuncio

Colapsar
No hay anuncio todavía.

Concursos Lambda de Poesia i Conte curt

Colapsar
X
 
 • Filtrar
 • Tiempo
 • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes

 • Concursos Lambda de Poesia i Conte curt

  El termini de presentació es clourà el dia 13 de novembre de 2006 a les 9 del vespre.


  BASES DEL 5è PREMI LAMBDA DE POESIA 2006


  A. L’objectiu d’aquest premi és fomentar la creació i difusió de poemes de temàtica gai o lèsbica, que contribueixin al reconeixement social del fet homosexual, objectiu bàsic de l’entitat organitzadora, el Casal Lambda.

  B. Poden optar al 5è Premi Lambda de Poesia tots aquells poemes de temàtica gai o lèsbica, escrits en català, que no hagin estat premiats en altres concursos, ni hagin estat presentats a cap certamen pendent d’adjudicació, ni hagin estat editats en cap publicació, revista o en qualsevol altre format.

  C. La participació podrà constar d’un o més poemes, independents o relacionats entre si, d'una llargada total d'entre 50 i 100 versos aproximadament escrits en Word.

  D. Se’n presentaran set còpies, amb el títol i el lema que s’hagin escollit. S’hi adjuntarà un sobre tancat, on s’escriurà a l’exterior el títol i el lema utilitzat. A dins hi constaran les dades del participant (nom, cognoms, domicili, telèfon, i si en té, adreça electrònica), un pseudònim (en el cas que desitgi que el seu nom resti confidencial), una fotocòpia del DNI i una declaració signada on certifiqui que l’obra és original i inèdita, i que en posseeix tots els drets. Els autors es comprometen a no retirar les obres abans de fer se públic el veredicte del jurat.

  E. La dotació d’aquest 5è Premi Lambda de Poesia és de 500 €. El premi podrà ser declarat desert. El veredicte del jurat serà inapel·lable.  BASES DEL 5è PREMI LAMBDA DE CONTE 2006

  A. L’objectiu d’aquest premi és fomentar la realització i difusió de narracions breus de temàtica gai o lèsbica, que contribueixin a la normalització social del fet homosexual, objectiu bàsic de l’entitat organitzadora, el Casal Lambda, i de l’entitat col·laboradora, la Llibreria Antinous.

  B. Poden optar al 5è Premi Lambda de Conte tots aquells relats de temàtica gai o lèsbica, escrits o traduïts al català, que no hagin estat premiats en altres concursos, ni hagin estat presentats a cap certamen pendent d’adjudicació, ni hagin estat editats en cap publicació, revista o en qualsevol altre format.

  C. El conte haurà de constar d’un mínim de 5 pàgines i un màxim de 10, format DINA-4, escrites en Word, a doble espai i cos de lletra 12.

  D. Es presentaran set còpies, amb el títol i el lema que s’hagin escollit. S’hi adjuntarà un sobre tancat, on s’escriurà a l’exterior el títol i el lema utilitzat. A dins hi constaran les dades del participant (nom, cognoms, domicili, telèfon, i si en té, adreça electrònica), un pseudònim (en el cas que desitgi que el seu nom resti confidencial), una fotocòpia del DNI i una declaració signada on certifica que l’obra és original i inèdita, i que en posseeix tots els drets. Els autors es comprometen a no retirar les obres abans de fer se públic el veredicte del jurat.

  E. La dotació d’aquest 5è Premi Lambda de Conte Breu és de 500 € . El premi podrà ser declarat desert. El veredicte del jurat serà inapel·lable.  BASES GENERALS

  F. Les obres aspirants als Premis Lambda 2006 en qualsevol de les seves categories hauran de ser lliurades personalment o trameses per correu certificat a la seu del Casal Lambda, c. Verdaguer i Callís, 10, 08003 Barcelona, tot indicant-ne la categoria: Premi Lambda de Fotografia / Còmic / Poesia / Narrativa Breu / Cartell anunciador de la Mostra Lambda de Cinema. El termini de presentació es clourà el dia 13 de novembre de 2006 a les 9 del vespre.

  G. El lliurament dels premis tindrà lloc durant el Sopar de Nadal, que se celebrarà el divendres, 15 de desembre. L'organització es reserva el dret de publicar total o parcialment les obres presentades en les seves publicacions.

  H. Les obres no premiades de fotografía, còmic i del cartell de la mostra de cinema, podran ser retirades de la secretaria del Casal Lambda durant els mesos de febrer i març de 2007, previ avís i presentant-hi el justificant expedit per la secretaria receptora o el servei de correus. Les obres que no hagin estat retirades durant aquest termini seran incorporades a la biblioteca del Centre de Documentació del Casal. Per contra, no seran retornats cap dels exemplars de poesía i conte concursants. A partir de la data del lliurament dels premis i fins a finals de gener, les obres guanyadores i/o altres participants dels premis de fotografía, còmis i del cartell de la mostra podran ser exposades al Casal Lambda.

  I. Els Jurats dels Premis Lambda estaran formats pel president del Casal Lambda o persona delegada, i per quatre persones especialment sensibilitzades en cada una de les categories. Actuarà de secretari/a sense vot una persona nomenada per la Comissió Permanent.

  J. No podrà concórrer als Premis cap membre de la Comissió Permanent del Casal Lambda. La presentació d'originals pressuposa l’acceptació d'aquestes bases i dels drets i les obligacions que se'n deriven.


  Per a més informació:
  . Telèfon: 93 319 55 50
  . A/e: info@lambdaweb.org
  Editado por última vez por nadia; https://www.amicsgais.org/forums/member/33-nadia en , 13:47:40.

Trabajando...
X