Anuncio

Colapsar
No hay anuncio todavía.

CGL Recomana Al Cardenal Carles Honestedat Científica I Visionar La Pel·lícula Kinsey

Colapsar
X
 
 • Filtrar
 • Tiempo
 • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes

 • CGL Recomana Al Cardenal Carles Honestedat Científica I Visionar La Pel·lícula Kinsey

  (en castellano más abajo)

  SOCIETAT
  Barcelona, 21 de juny de 2007

  LA COORDINADORA GAI-LESBIANA RECOMANA AL CARDENAL CARLES HONESTEDAT CIENTÍFICA I VISIONAR LA PEL·LÍCULA “KINSEY”

  Amics i amigues de Redacció:

  En relació a les declaracions del arquebisbe Ricard Maria Carles del
  proppassat dia 20 tot donant suport a grups integristes pro-objecció de
  consciència a l’assignatura d’Educació per a la Ciutadania, la federació
  d’associacions Coordinadora Gai-Lesbiana de Catalunya manifesta la seva
  més profunda preocupació i denuncia la ingerència de la jerarquia
  catòlica en temes que corresponen ordenar a les autoritats democràticament
  electes.
  El suport de Carles a les declaracions dels qui veuen un suposat
  “activisme gai” en aquesta assignatura, evidencia el seu voluntari rebuig de
  la ciència i de la natural diversitat sexual i afectiva de la
  humanitat, igual que la negada igualtat entre dones i homes per part del Vaticà.

  Declaracions
  El secretari general de la federació d’associacions Coordinadora
  Gai-Lesbiana de Catalunya, Antoni Guirado, manifesta:
  “Promoure el boicot a les decisions d’un govern democràticament electe
  ens sembla un atac intolerable a la voluntat majoritària dels ciutadans
  i ciutadanes que han votat una determinada majoria parlamentària,
  ingerència impròpia de cap religió. Entenem que la llibertat d’expressió en
  un país de lliure culte, implica criticar si s’escau, però alhora cal
  acatar la llei.
  D’altra banda creiem que el fet de la diversitat sexual i afectiva que
  veiem cada dia a la vida quotidiana i als mitjans de comunicació, ha
  de ser correctament explicada en el marc educatiu dins del respecte a
  totes les diferències: ètnia, sexe, origen cultural, religió, identitat
  de gènere i orientació sexual. Es un deure de l’estat promoure la
  igualtat i la no discriminació entre persones. El Cardenal Carles ignora el
  “bulling” homofòbic i el sofriment dels adolescents homosexuals i
  transsexuals, aïllats de llurs famílies i amistats, i que en molts casos
  cauen en depressió o fins i tot en el suïcidi. La homofòbia i la
  transfòbia que mai no condemna el Vaticà porta a nombrosos assassinats d’odi
  arreu de món, un cada dos dies a Amèrica Llatina i Carib. Recordem que el
  nou Estatut es compromet a eradicar la homofòbia.
  No abordar una informació adient sobre sexualitat i afectivitat a
  l’escola i a la família, no sols comporta problemes de discriminació,
  implica una lamentable taxa d’embarassos no desitjats en adolescents i
  traumàtics avortaments. A més, està comportant un augment preocupant de la
  taxa de malalties de transmissió sexual. Cal una política de major
  informació sexual, prevenció de la salut per als joves, promoció de l’ús del
  preservatiu i de la prova del vih/sida.
  Recolzem l’assignatura d’Educació per la Ciutadania, respectem totes
  les religions i la llibertat de culte i denunciem tota ingerència en
  temes que no pertoquen als bisbes. No hi ha d’haver contradicció entre
  aquesta assignatura i l’aprenentatge religiós que es pot impartir als
  temples. En tot cas, i davant la persistent condemna de la homosexualitat
  per part de la jerarquia catòlica, recomanem al Cardenal Carles que
  s’informi sobre la natural diversitat sexual de la humanitat, tal com ja va
  aportar l’estudi Kinsey el 1947, pràctica sexual i afectiva fa molts
  anys descatalogada del llistat de malalties, i que visioni la pel·lícula
  “Kinsey” (EUA, 2004) de Bill Condon, a fi d’informar-se millor i
  respectar la ciència i els drets que la legislació civil ha atorgat a les
  parelles del mateix sexe en aquest país en ampliar el dret de matrimoni i
  adopció als homes i dones homosexuals”.

  COMISSIÓ DE MITJANS DE COMUNICACIÓ DE LA COORDINADORA GAI-LESBIANA DE
  CATALUNYA

  ************************************************** **************************

  SOCIEDAD
  Barcelona, 21 de junio de 2007

  LA COORDINADORA GAY-LESBIANA RECOMIENDA AL CARDENAL CARLES HONESTIDAD
  CIENTÍFICA Y VISIONAR LA PELÍCULA "KINSEY"

  Amigos y amigas de Redacción:

  En relación a las declaraciones del arzobispo Ricard Maria Carles del
  pasado día 20 dando soporte a grupos integristas pro-objeción de
  conciencia a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, la federación de
  asociaciones Coordinadora Gai-Lesbiana de Cataluña manifiesta su más
  profunda preocupación y denuncia la injerencia de la jerarquía católica en
  temas que corresponden ordenar a las autoridades democráticamente
  electas.
  El apoyo de Carles a las declaraciones de los que ven un supuesto
  "activismo gay" en esta asignatura, evidencia su voluntario rechazo de la
  ciencia y de la natural diversidad sexual y afectiva de la humanidad,
  igual que la negada igualdad entre mujeres y hombres por parte del
  Vaticano.

  Declaraciones
  El secretario general de la federación de asociaciones Coordinadora
  Gai-Lesbiana de Catalunya, Antoni Guirado, manifiesta:
  “Promover el boicot a las decisiones de un gobierno democráticamente
  electo nos parece un ataque intolerable a la voluntad mayoritaria de los
  ciudadanos y ciudadanas que han votado una determinada mayoría
  parlamentaria, injerencia impropia de ninguna religión. Entendemos que la
  libertad de expresión en un país de libre culto, implica criticar si
  procede, pero al mismo tiempo hay que acatar la ley.
  Por otra parte creemos que el hecho de la diversidad sexual y afectiva
  que vemos cada día en la vida cotidiana y en los medios de
  comunicación, tiene que ser correctamente explicada en el marco educativo dentro
  del respeto a todas las diferencias: etnia, sexo, origen cultural,
  religión, identidad de género y orientación sexual. Es un deber del estado
  promover la igualdad y la no discriminación entre personas. El Cardenal
  Carles ignora el "bulling" homofóbico y el sufrimiento de los
  adolescentes homosexuales y transexuales, aislados de sus familias y amistades, y
  que en muchos casos caen en depresión o incluso en el suicidio. La
  homofóbia y la transfóbia que nunca condena el Vaticano llevan a numerosos
  asesinatos de odio por todo el mundo, uno cada dos días en América
  Latina y Caribe. Recordamos que el nuevo Estatuto se compromete a erradicar
  la homofobia.
  No abordar una información adecuada sobre sexualidad y afectividad en
  la escuela y en la familia, no solo comporta problemas de
  discriminación, implica una lamentable tasa de embarazos no deseados en adolescentes
  y traumáticos abortos. Además, está comportando un aumento preocupante
  de la tasa de enfermedades de transmisión sexual. Hace falta una
  política de mayor información sexual, prevención de la salud para los
  jóvenes, promoción del uso del preservativo y de la prueba del vih/sida.
  Apoyamos la asignatura de Educación para la Ciudadanía, respetamos
  todas las religiones y la libertad de culto y denunciamos toda injerencia
  en temas que no corresponden a los obispos. No tiene que haber
  contradicción entre esta asignatura y el aprendizaje religioso que se puede
  impartir en los templos. En todo caso, y ante la persistente condena de la
  homosexualidad por parte de la jerarquía católica, recomendamos al
  Cardenal Carles que se informe sobre la natural diversidad sexual de la
  humanidad, tal como ya aportó el estudio Kinsey en 1947, práctica sexual y
  afectiva hace muchos años descatalogada del listado de enfermedades, y
  que visione la película "Kinsey" (EE.UU., 2004) de Bill Condon, con el
  fin de informarse mejor y respetar la ciencia y los derechos que la
  legislación civil ha otorgado a las parejas del mismo sexo en este país al
  ampliar el derecho de matrimonio y adopción a los hombres y mujeres
  homosexuales".

  COMISIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA COORDINADORA GAI-LESBIANA DE
  CATALUÑA
Trabajando...
X