Anuncio

Colapsar
No hay anuncio todavía.

Les organitzacions LGTB pregunten al govern perquè no s'ha pronunciat execu. a l'Iran

Colapsar
X
 
 • Filtrar
 • Tiempo
 • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes

 • Les organitzacions LGTB pregunten al govern perquè no s'ha pronunciat execu. a l'Iran

  (en castellano más abajo)

  SOCIETAT Madrid / Barcelona, 30 de juliol de 2007

  LES ORGANITZACIONS DE LESBIANES, GAIS, BISEXUALS I TRANSSEXUALS PREGUNTEN AL GOVERN PERQUÈ NO S’HA PRONUNCIAT CONTRA LES EXECUCIONS D’HOMOSEXUALS I ADÚLTERS A L’IRAN
  • La FELGTB i la CGL subscriuen una carta de queixa conjunta al Ministre d’Assumptes Exteriors i Cooperació, Sr. Miguel Angel Moratinos Expressen així la seva preocupació per la passivitat del Govern espanyol davant de les execucions de 16 persones a l’Iran.
  • Reclamen que Espanya lideri l’actuació conjunta de condemna des de la Unió Europea.
  La Federació Estatal de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals (FELGTB) i la Federació d’associacions Coordinadora Gai-Lesbiana de Catalunya (CGL) han subscrit una carta de queixa conjunta dirigida al Ministre d’Assumptes Exteriors i Cooperació, Sr. Miguel Angel Moratinos, on exposen la seva preocupació per la passivitat del Govern espanyol davant de les anunciades i després realitzades execucions de 16 persones a l’Iran pels "delictes" d’homosexualitat o adulteri. Reclamen que davant de les noves detencions i execucions pendents en aquell país, Espanya lideri una actuació conjunta de condemna per part de la Unió Europea.
  Sylvia Jaén, Secretària General de la FELGTB , manifesta: "Agraïm a totes les organitzacions que el passat dia 18 de juliol van acudir a la crida de la FELGTB i de la Xarxa Feminista a protestar davant de l’ambaixada de l’Iran contra aquestes execucions (IU, PSOE, Noves Generacions, COGAM, Associació d’Expressos Socials, XEGA, Liberacción, RQTR, Towanda, UNE), però deplorem que no s’hagi produït una protesta formal del nostre Govern per evitar aquesta inqualificable vulneració dels Drets Humans en aquell país".
  Antonio Guirado, Secretari General de la CGL , declara: "Agraïm als grups parlamentaris de CiU, a ERC i a IU-ICV l’interès mostrat per intercedir davant d’aquestes execucions i esperem que davant de les noves condemnes i detencions anunciades a l’Iran per aquestes mateixes causes, portin al Congrés dels Diputats una condemna enèrgica a favor del respecte a la vida i les llibertats individuals, tota vegada que instin al Govern a procedir de la mateixa manera".
  David Montero, responsable d’assumptes internacionals de la FELGTB , manifesta: "Els drets de lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals són Drets Humans i com tals han de ser defensats automàticament per qualsevol govern democràtic, igual que qualsevol altre dret de la ciutadania dins i fora de les nostres fronteres, aquesta és la globalització que volem".
  Jordi Petit, president d’honor de la CGL i ex-secretari general de l’ILGA (www.ilga.org), declara: "La condemna i oposició internacional a aquestes i futures execucions a l’Iran han de sortir d’un bloc de pes com seria la Unió Europea i en ella, Espanya hauria de liderar la protesta davant de l’Iran. Res d’això no s’ha produït davant de les recents 16 execucions de la setmana passada. L’UE ha de rectificar aquesta passivitat o veurà desacreditada la seva defensa de les llibertats personals".
  COMISSIONS DE MITJANS DE COMUNICACIÓ DE LA FELGTB I DE LA CGL
  ************************************************** ********

  SOCIEDAD Madrid / Barcelona, 30 de julio de 2007

  LAS ORGANIZACIONES DE LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES Y TRANSEXUALES PREGUNTAN AL GOBIERNO PORQUE NO SE HA PRONUNCIADO CONTRA LAS EJECUCIONES DE HOMOSEXUALES Y ADÚLTEROS EN IRÁN
  • La FELGTB y la CGL suscriben una carta de queja conjunta al Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Sr. Miguel Angel Moratinos Expresan así su preocupación por la pasividad del Gobierno español ante las ejecuciones de 16 personas en Irán.
  • Reclaman que España lidere la actuación conjunta de condena desde la Unión Europea.
  La Federación Estatal de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (FELGTB) y la Federación de asociaciones Coordinadora Gai-Lesbiana de Catalunya (CGL) han suscrito una carta de queja conjunta dirigida al Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Sr. Miguel Angel Moratinos, donde exponen su preocupación por la pasividad del Gobierno español ante las anunciadas y luego realizadas ejecuciones de 16 personas en Irán por los “delitos” de homosexualidad o adulterio. Reclaman que ante las nuevas detenciones y ejecuciones pendientes en aquel país, España lidere una actuación conjunta de condena por parte de la Unión Europea.
  Sylvia Jaén, Secretaria General de la FELGTB , manifiesta: “Agradecemos a todas las organizaciones que el pasado día 18 de julio acudieron al llamado de la FELGTB y de la Red Feminista a protestar ante la embajada de Irán contra estas ejecuciones (IU, PSOE, Nuevas Generaciones, COGAM, Asociación de Expresos Sociales, XEGA, Liberacción, RQTR, Towanda, UNE), pero deploramos que no se haya producido una protesta formal de nuestro Gobierno para evitar esta incalificable vulneración de los Derechos Humanos en aquel país”.
  Antonio Guirado, Secretario General de la CGL , declara: “Agradecemos a los grupos parlamentarios de CiU, ERC e IU-ICV el interés mostrado por interceder ante estas ejecuciones y esperamos que ante las nuevas condenas y detenciones anunciadas en Irán por estas mismas causas, lleven al Congreso de los Diputados una condena enérgica a favor del respeto a la vida y las libertades individuales, toda vez que insten al Gobierno a proceder de la misma manera”.
  David Montero, responsable de asuntos internacionales de la FELGTB , manifiesta: “Los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales son Derechos Humanos y como tales deben ser defendidos automáticamente por cualquier gobierno democrático, igual que cualquier otro derecho de la ciudadanía dentro y fuera de nuestras fronteras, esa es la globalización que queremos”.
  Jordi Petit, presidente de honor de la CGL y ex-secretario general de la ILGA (www.ilga.org), declara: “La condena y oposición internacional a estas y futuras ejecuciones en Irán deben de salir de un bloque de peso como sería la Unión Europea y en ella, España debería liderar la protesta ante Irán. Nada de esto se ha producido ante las recientes 16 ejecuciones de la pasada semana. La UE debe rectificar esta pasividad o verá desacreditada su defensa de las libertades personales”.

  COMISIONES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA FELGTB Y DE LA CGL
  Violant d'Hongria, 156, baixos · 08014 Barcelona · Tel. 93 298 00 29 · Fax 93 298 06 18 · www.cogailes.org
Trabajando...
X