Anuncio

Colapsar
No hay anuncio todavía.

Per què anar a la Concetració de la Llei Trans?

Colapsar
X
 
 • Filtrar
 • Tiempo
 • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes

 • Per què anar a la Concetració de la Llei Trans?


  Llei trans.jpg
  Sota el nostre punt de vista aquests són són els punts. Llegir més en l'enllaç.:


  Això és el projecte de llei i us envio després les esmenes que el PSOE pretén retallar

  La Llei Trans no és solament para les persones trans sino que el mateix títol esmenta que la Llei va dirigida a la igualtat real i efectiva i la garantía dels drets de tot el Col·lectiu LGTBI. Ens afecte a tothom de tot el estat espanyol. (Això és el projecte de llei. Després us envio les esmenes del PSOE en què es pretengui retallar aquest projecte de llei
  1. Hi ha comunitats auntònomes que encara gaudeixen de cap regulació.
  2. La Llei preveu polítiques publiques per a tota la Comunitat LGTBI
  3. La llei els facilita molt la vida a las persones trans
  4. Derogar las terapies de conversió
  5. Reconeix la violència intragènere
  És important que assistiu a la concentració de demá dissabte 10 de desembre a les 17h a les 17h Superilla Borrell al carrer Borrell amb parlament de Barcelona davant del del Centre LGTBI.
  Això és el projecte de llei i us envio després les esmenes que el PSOE pretén retallar
  Les raons perquè hi assistiu són diverses i mportants:
  1. La Llei Trans no és solament para les persones trans sino que el mateix títol esmenta que la Llei va dirigida a la igualtat real i efectiva i la garantía dels drets de tot el Col·lectiu LGTBI. Ens afecte a tothom de tot el estat espanyol.
  2. Hi ha comunitats auntònomes que encara gaudeixen de cap regulació.
  La llei permetrà que en aquest llocs on no hi cap reconeixement de las Administracions públiques i els poders públics es verran obigats a cumplir la llei estatal. És una llei de âmbit estatal. Sobre la garantía de drets en l’àmbit LGTBI.

  3 La Llei preveu polítiques publiques per a tota la Comunitat LGTBI i no només per les persones Trans en diferents àmibits: administratiu, laboral, social, cultural, oci, educació, mitjans de comunicació, famíliia, infantesa, Internwr, la joventut i l’acció exterior y projecció internacional, pensem que el estat espanyol acull a moltes persones LGTBI que demanem asil i proteccció i protección internacional davant la persecución que pateixen en el s seu países d’Origen.

  4.La llei els facilita molt la vida a las persones trans ja que no haurà de passar tots els controls i els abusos que ara mateix ha de passar a l’hora de sometre’s a la menció de gènere /sexe al registre civil. I nomès caldrà le seva voluntat per canviar el seu nom. Per tant, se’l evita moltes complicacions que actualmente pateixen encara.

  5. La Llei permetrà que les persones trans menors d’edat podrán canviar de gènere nom en consideració a allò que decideixen pel fet de sentir-se trans. Des·de molt aviat podrán fer-ho lliurament sense donar explicaciions de diferents aspectos de la seva vida, como que ara han de fer en diferents àmbits administratius (Canvi DNI, demanar documentació en que faci el camvi quan ja són grans, que modifiquen e seu mom pel cambi de gènereSexe
  .

  7. Derogar las terapies de conversió.
  8. Derogar la violència intragènere.


  Com ja veiu és cabdal que hi vingueu:
  Us hi esperem!
Trabajando...
X