Anuncio

Colapsar
No hay anuncio todavía.

Nota de premsa.CGL

Colapsar
X
 
 • Filtrar
 • Tiempo
 • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes

 • Nota de premsa.CGL

  (en castellano al final)

  SOCIETAT Barcelona, 3 de maig de 2005


  La Federació Coordinadora Gai-Lesbiana demana que en la Declaració de
  l'IRPF no es financi a qui discrimina

  * En l'últim any els bisbes s'han enfrontat a distints col·lectius
  per temes com el matrimoni homosexual, la lluita contra la sida, la
  violència de gènere o la investigació amb cèl·lules embrionàries


  Amics i amigues de Redacció:

  Amb l'inici del període de la Declaració de l'IRPF la Federació
  d'Associacions Coordinadora Gai-Lesbiana (CGL) conjuntament amb la Federación
  Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGT), engega
  aquesta campanya que vol ser una resposta a les reiterades actituds
  reaccionàries de la direcció de l'Església catòlica davant assumptes de
  profund calat social.

  La Jerarquia catòlica està faltant al respecte de la ciutadania amb
  arguments discriminatoris i insultants, en temes com la igualtat i la
  dignitat de gais, lesbianes, transsexuals i bisexuals, la igualtat de les
  dones, la violència de gènere, la investigació amb cèl·lules
  embrionàries, el dret a una mort digna, la interrupció voluntària de l'embaràs, la
  prevenció del VIH-SIDA i l'ús de preservatius.

  La Federació Coordinadora Gai-Lesbiana, aprofita l'inici de la campanya
  de l'IRPF per a cridar a tots els ciutadans i ciutadanes a marcar la
  casella corresponent al percentatge del nostre Impost de la Renda de les
  Persones Físiques destinant el 0,52% dels seus impostos a “Altres fins
  socials”.

  Declaracions:

  Albert Barberà, secretari general de la Federació CGL, manifesta:

  “El Vaticà de nou deixa en lloc molt compromès als catòlics practicants
  a qui confronta amb la democràcia espanyola. Mai durant el franquisme
  la jerarquia va acusar a la dictadura de totalitària, sinó que el
  Generalísimo tenia el privilegi d'entrar sota pal·li a les esglésies.
  Afortunadament hi ha molts altres cristians que no comparteixen aquestes
  posicions retrògrades de la jerarquia en moral sexual i que pensen que hi ha
  altres temes més urgents sobre els quals ocupar-se. Tal com la CGL ve
  proposant des de finals dels anys vuitanta, i convergint amb la FELGT
  (Federación Estatal de Lesbianas, Gays y Transexuales), novament demanem
  a la ciutadania que en la declaració de la renda sols i únicament
  marqui la casella destinada a fins socials. Així podran veure's afavorides
  les ong’s que, per exemple treballen contra la pandèmia del vih/sdia i
  la promoció del sexe més segur i el preservatiu, especialment en els
  països en vies de desenvolupament”.


  COMISSIÓ DE MITJANS DE COMUNICACIÓ DE LA FEDERACIÓ CGL

  --------------------------------------------------------------------------------------

  SOCIEDAD Barcelona, 3 de mayo de 2005


  La Federación Coordinadora Gai-Lesbiana pide que en la Declaración del
  IRPF no se financie a quien discrimina

  * En el último año los obispos se han enfrentado a distintos
  colectivos por temas como el matrimonio homosexual, la lucha contra el sida,
  la violencia de género o la investigación con células embrionarias


  Amigos y amigas de Redacción:

  Con el inicio del periodo de la Declaración del IRPF la Federació
  d’Associacions Coordinadora Gai-Lesbiana (CGL) conjuntamente con la
  Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGT), pone
  en marcha esta campaña que quiere ser una respuesta a las reiteradas
  actitudes reaccionarias de la dirección de la Iglesia católica ante
  asuntos de hondo calado social.

  La Jerarquía católica está faltando al respeto de la ciudadanía con
  argumentos discriminatorios e insultantes, en temas como la igualdad y la
  dignidad de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales, la igualdad de
  las mujeres, la violencia de género, la investigación con células
  embrionarias, el derecho a una muerte digna, la interrupción voluntaria del
  embarazo, la prevención del VIH-SIDA y el uso de preservativos.

  La Federació Coordinadora Gai-Lesbiana, aprovecha el inicio de la
  campaña del IRPF para llamar a todos los ciudadanos y ciudadanas a marcar la
  casilla correspondiente al porcentaje de nuestro Impuesto de la Renta
  de las Personas Físicas destinando el 0,52% de sus impuestos a “Otros
  fines sociales”.

  Declaraciones:

  Albert Barberà, secretario general de la Federació CGL, manifiesta:

  “El Vaticano de nuevo deja en lugar muy comprometido a los católicos
  practicantes a quienes confronta con la democracia española. Nunca
  durante el franquismo la jerarquía acusó a la dictadura de totalitaria, sino
  que el Generalísimo tenía el privilegio de entrar bajo palio en las
  iglesias. Afortunadamente hay otros muchos cristianos que no comparten
  estas posiciones retrógradas de la jerarquía en moral sexual y que piensan
  que hay otros temas más urgentes sobre los que ocuparse. Tal como la
  CGL viene proponiendo desde finales de los años ochenta, y convergiendo
  con la FELGT (Federación Estatal de Lesbianas, Gays y Transexuales), de
  nuevo pedimos a la ciudadanía que en la declaración de la renta sola y
  únicamente marque la casilla destinada a fines sociales. Así podrán
  verse favorecidas las ong’s que, por ejemplo trabajan contra la pandemia
  del vih/sdia y la promoción del sexo más seguro y el preservativo,
  especialmente en los países en vías de desarrollo”.


  COMISIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA FEDERACIÓ CGL
Trabajando...
X