Anuncio

Colapsar
No hay anuncio todavía.

La CGL CONVIDA AL DIPUTAT DURAN I LLEIDA A LLEGIR-SE L'ESTATUT DE CATALUNYA

Colapsar
X
 
 • Filtrar
 • Tiempo
 • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes

 • La CGL CONVIDA AL DIPUTAT DURAN I LLEIDA A LLEGIR-SE L'ESTATUT DE CATALUNYA

  NOTA DE PREMSA
  DAVANT LES DECLARACIONS DEL DIPUTAT DURAN I LLEIDA SOBRE ELS PSIQUIATRES ESTAFADORS
  LA COORDINADORA GAI LESBIANA DE CATALUNYA CONVIDA AL DIPUTAT DURAN I LLEIDA A LLEGIR-SE L'ESTATUT DE CATALUNYA
  La CGL felicita la ràpida i clara resposta de Convergais (sectorial LGTB de CDC) i espera que el senyor Artur Mas desautoritzi les declaracions de Duran i Lleida.

  La Coordinadora Gai Lesbiana de Catalunya manifesta el seu rebuig a les declaracions del diputat de Convergència i Unió a les Corts Generals i president d'Unió Democràtica de Catalunya, senyor Duran i Lleida que considera acceptable les pràctiques pseudopsiquiàtriques que intenten "curar" l'homosexualitat.

  Antonio Guirado, secretari general de la CGL, declara: "Tot això seria còmic si no fos que hi ha tanta gent que pateix la discriminació i l'homofòbia. L'equiparació que el senyor Duran i Lleida ha fet del procés d'autoacceptació de l'homosexualitat amb l'estafa que significa que un professional de la psiquiatria pretengui curar una malaltia inexistent (i cobrar per això) només es pot qualificar de malintencionada o d'ignorant. En qualsevol cas el senyor Duran i Lleida i qualsevol altre polític que pensi com ell està deslegitimitzat per a tenir la més mínima responsabilitat política o pública a Catalunya".

  Antonio Guirado felicita la ràpida i clara resposta de Convergais, la sectorial LGTB de Convergència Democràtica de Catalunya, i confia que el president de Convergència i Unió, senyor Artur Mas, desautoritzi contundentment a Duran i Lleida.

  Antonio Guirado convida al senyor Duran i Lleida a llegir-se l'Estatut de Catalunya i especialment l'article 40 que, entre d'altres coses, afirma que "Els poders públics han de promoure la igualtat de totes les persones amb independència de... l'orientació sexual, i també han de promoure l'eradicació del racisme, de l'antisemitisme, de la xenofòbia, de l'homofòbia i de qualsevol altra expressió que atempti contra la igualtat i la dignitat de les persones. No es respecta la dignitat de les persones quan se'ls intenta estafar i se'ls causa un patiment tan gran amb aquests tipus de teràpies"

  Antonio Guirado es pregunta si la resta de càrrecs electes i representats públics d'Unió Democràtica de Catalunya opina com el senyor Duran i Lleida i confia en escoltar les declaracions al respecte dels qui en nom i representació d'UDC participen activament dels fòrums institucionals i públics de la comunitat LGTB de Catalunya.


  Campanya "JO SÓC FELIÇ"

  Així mateix la CGL recorda que el proper diumenge 27 de juny durant la manifestació de l'Orgull repartirà entre els assistents la campanya "JO SÓC FELIÇ" amb els diferents lemes: "Yo sóc feliç sent GAI", "Yo sóc feliç sent LESBIANA", "Yo sóc feliç sent TRANSSEXUAL", "Yo sóc feliç sent BISEXUAL".

  Barcelona, 23 de juny de 2010

  Gabinet de Mitjans de Comunicació
  NOTA DE PRENSA
  ANTE LAS DECLARACIONES DEL DIPUTADO DURAN I LLEIDA SOBRE LOS PSIQUIATRAS ESTAFADORES
  LA COORDINADORA GAI LESBIANA DE CATALUNYA INVITA AL DIPUTADO DURAN I LLEIDA A LEEERSE EL ESTATUTO DE CATALUNYA
  La CGL felicita la rápida y clara respuesta de Convergais (sectorial LGTB de CDC) y espera que el senyor Artur Mas desautorice las declaraciones de Duran i Lleida.

  La Coordinadora Gay Lesbiana de Cataluña manifiesta su rechazo a las declaraciones del diputado de Convergència i Unió en las Cortes Generales y presidente de Unió Democràtica de Cataluña, señor Duran i Lleida que considera aceptable las prácticas pseudopsiquiátricas que intentan "curar" la homosexualidad.

  Antonio Guirado, secretario general de la CGL, declara: "Todo esto sería cómico si no fuera que ha tanta gente que sufre la discriminación y la homofobia. La equiparación que el señor Duran i Lleida ha hecho del proceso de autoaceptación de la homosexualidad con la estafa que significa que un profesional de la psiquiatría pretenda curar una enfermedad inexistente (y cobrar por eso) sólo se puede cualificar de malintencionada o de ignorante. En cualquier caso el señor Duran i Lleida y cualquier otro político que piense como él está deslegitimizado para tener la más mínima responsabilidad política o pública en Cataluña".


  Antonio Guirado felicita la rápida y clara respuesta de Convergais, la sectorial LGTB de Convergencia Democrática de Cataluña, y confía en que el presidente de Convergència i Unió, señor Artur Mas, desautorice contundentemente a Duran i Lleida.

  Antonio Guirado invita al señor Duran i Lleida a leerse el Estatuto de Cataluña y especialmente el artículo 40 que, entre otras cosas, afirma que "Los poderes públicos tienen que promover la igualdad de todas las personas con independencia de ... la orientación sexual, y también tienen que promover la erradicación del racismo, del antisemitismo, de la xenofobia, de la homofobia y de cualquier otra expresión que atente contra la igualdad y la dignidad de las personas. No se respeta la dignidad de las personas cuando se les intenta estafar y se les causa un padecimiento tan grande con estos tipos de terapias"


  Antonio Guirado se pregunta si el resto de cargos electos y representados públicos de Unió Democràtica de Cataluña opina como el señor Duran i Lleida y confía al escuchar las declaraciones al respecto de quienes en nombre y representación de UDC participan activamente de los foros institucionales y públicos de la comunidad LGTB de Cataluña.

  Campaña " YO SOY FELIZ"

  Así mismo la ¨CGL recuerda que el próximo domingo 27 de junio durante la manifestación del Orgullo repartirá entre los asistentes la campaña "YO SOY FELIZ" con los diferentes lemas: "Yo soy feliz siendo GAY", "Yo soy feliz siendo LESBIANA", "Yo soy feliz siendo TRANSEXUAL", "Yo soy feliz siendo BISEXUAL".

  Barcelona, 23 de junio de 2010
Trabajando...
X