Anuncio

Colapsar
No hay anuncio todavía.

Reconocen Agresión Por Homofobia. Nota de prensa

Colapsar
X
 
 • Filtrar
 • Tiempo
 • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes

 • Reconocen Agresión Por Homofobia. Nota de prensa

  (en castellano al final)

  RECONEIXEN AGRESSIÓ PER HOMOFÒBIA

  En el dia d’avui a les 11h del mati ha tingut lloc en el jutjat de lo penal num.9 de Barcelona la vista per les agressions que van patir dos gais el passat 17 d’abril de 2004 a l’estació de Renfe de Passeig de Gracia de la ciutat comtal. Aquell dia Juan i David, per anar agafats de la mà foren insultats i colpejats violentament per un grup de cinc joves d’estètica skin i d’ambdós sexes, tres d’ells menors.

  Se’n personat en el cas tant l’Ajuntament de Barcelona com l’acusació particular a càrrec del advocat Ricard de la Rosa, en nom de la Coordinadora Gai-Lesbiana de Catalunya (CGL). Fa uns dies va tenir lloc a porta tancada la vista del cas respecte dels menors, dos dels quals acceptaren tots els fets i està doncs pendent de sentencia.

  Avui els dos acusats majors d’edat han acceptat també tots els càrrecs d’agressió amb agravant de homofòbia, així com la pena de dos anys de presó, indemnització de 8.200€ i 500€ respectivament a les dos víctimes (un d’ells va passar més de vint dies hospitalitzat pels forts cops rebuts en el cap), la realització d’un curs de reeducació i el pagament de les costes del judici. Donat l’acord de totes les parts s’ha dictat doncs sentencia en ferm, no recorrible.

  El lletrat Ricard de la Rosa, declara: “El nou Codi Penal, que ara compleix deu anys i on per primera vegada va introduir-se en sis articles l’agravant de la discriminació per causa d’orientació sexual en la comissió de qualsevol delicte, protegeix la diversitat i casos com aquest demostren que la llei defensa als qui desenvolupen lliurament la seva personalitat. A destacar que també la fiscalia s’ha posicionat en aquest mateix sentit”.

  Per expressa petició dels agredits i per a reservar la seva privacitat no han estat convocats els mitjans de comunicació.

  A la vista del judici hi ha anat José Benito Eres, president del Grup d’Amics Gais (GAG), associació federada a la CGL, i de la que son membres Juan i David. Benito ha manifestat: “S’ha imposat el sentit comú i els nostres companys han vist els seus drets plenament respectats, coses com aquestes mai haurien d’ocórrer, a pesar de que els agressors han reconegut la seva culpabilitat, ningú pot esborrar l’empremta ni les seqüeles d’aquell atac”. Per part de la CGL, també hi han anat la ex-secretaria general Gemma Sánchez que s’ha felicitat pel “suport incondicional de l’Ajuntament de Barcelona al personar-se en la causa”, així com el president d’honor, Jordi Petit, que ha declarat: “tenim un repte pendent en l’àmbit educatiu per a ensenyar des de l’escola i la família els valors del respecte a la diversitat i la convivència”.

  S’han personat també en el judici membres de la sectorial lgbt de ERC, i el seu responsable, Xavier Verdaguer, així com Eugeni Rodríguez, portaveu del FAGC i Eugeni Villalbí, responsable del programa glbt de la Generalitat de Catalunya, qui ha manifestat que “judicis com aquest indiquen el camí per a lluitar contra l’homofòbia”.

  La federació d’associacions Coordinadora Gai-Lesbiana de Catalunya denuncia que desqualificacions com las que s’han sentit durant el recent tràmit de la llei d’ampliació del dret del matrimoni i adopció a les parelles del mateix sexe, no sols no van en aquesta direcció, sinó que han estat pura apologia de l’homofòbia. Queda un llarg camí encara per a la plena igualtat social del col·lectiu lgbt.

  Comissió de mitjans de comunicació de la Coordinadora Gai-Lesbiana de Catalunya

  ----------------------------------------------------------------

  RECONOCEN AGRESIÓN POR HOMOFOBIA

  En el día de hoy a las 11h de la mañana ha tenido lugar en el juzgado de lo penal num.9 de Barcelona la vista por las agresiones que sufrieron dos gays el pasado 17 de abril de 2004 en la estación de Renfe de Paseo de Gracia de la ciudad condal. Aquel día Juan y David, por ir cogidos de la mano fueron insultados y golpeados violentamente por un grupo de cinco jóvenes de estética skin y de ambos sexos, tres de ellos menores.

  Se personaron en el caso tanto el Ayuntamiento de Barcelona como la acusación particular a cargo del abogado Ricard de la Rosa, en nombre de la Coordinadora Gai-Lesbiana de Catalunya (CGL). Hace unos días tuvo lugar a puerta cerrada la vista del caso respecto de los menores, dos de los cuales aceptaron todos los hechos y está pues pendiente de sentencia.

  Hoy los dos acusados mayores de edad han aceptado también todos los cargos de agresión con agravante de homofobia, así como la pena de dos años de prisión, indemnización de 8.200€ y 500€ respectivamente a las dos víctimas (uno de ellos pasó más de veinte días hospitalizado por los fuertes golpes recibidos en la cabeza), la realización de un curso de reeducación y el pago de las costas del juicio. Dado el acuerdo de todas las partes se ha dictado pues sentencia en firme, no recurrible.

  El letrado Ricard de la Rosa, declara: “El nuevo Código Penal, que ahora cumple diez años y donde por vez primera se introdujo en seis artículos el agravante de la discriminación por causa de orientación sexual en la comisión de cualquier delito, protege la diversidad y casos como éste demuestran que la ley defiende a quienes desarrollan libremente su personalidad. A destacar que también la fiscalía se ha posicionado en este mismo sentido”.

  Por expresa petición de los agredidos y para reservar su privacidad no han sido convocados los medios de comunicación.

  A la vista del juicio ha acudido José Benito Eres, presidente del Grup d’Amics Gais (GAG), asociación federada a la CGL, y de la que son miembros Juan y David. Benito ha manifestado: “Se ha impuesto el sentido común y nuestros compañeros han visto sus derechos plenamente respetados, cosas como éstas nunca deberían ocurrir, a pesar de que los agresores han reconocido su culpabilidad, nadie puede borrar la huella ni las secuelas de aquel ataque”. Por parte de la CGL, también han acudido la ex-secretaria general Gemma Sánchez que se ha felicitado por el “apoyo incondicional del Ayuntamiento de Barcelona al personarse en la causa”, así como el presidente de honor, Jordi Petit, que ha declarado: “tenemos un reto pendiente en el ámbito educativo para enseñar desde la escuela y la familia los valores del respeto a la diversidad y la convivencia”.

  Se han personado también en el juicio miembros de la sectorial lgbt de ERC, y su responsable, Xavier Verdaguer, así como Eugeni Rodríguez, portavoz del FAGC y Eugeni Villalbí, responsable del programa glbt de la Generalitat de Catalunya, quien ha manifestado que “juicios como éste indican el camino para luchar contra la homofobia”.

  La federación de asociaciones Coordinadora Gai-Lesbiana de Catalunya denuncia que descalificaciones como las que se han oído durante el reciente trámite de la ley de ampliación del derecho del matrimonio y adopción a las parejas del mismo sexo, no sólo no van en esta dirección, sino que han sido pura apología de la homofobia. Queda un largo camino todavía para la plena igualdad social del colectivo lgbt.

  Comisión de medios de comunicación de la Coordinadora Gai-Lesbiana de Catalunya
  Finlàndia, 45, 1er · 08014 Barcelona · Tel. 93 298 00 29 · Fax 93 298 06 18 · www.cogailes.org


  http://es.f268.mail.yahoo.com/ym/es/...a&head=b&Idx=1


Trabajando...
X