El Memorial Permanent de la Sida a Barcelona va ser inaugurat l'abril de 2003
amb la col·laboració de Parcs i Jardins de l'Ajuntament de Barcelona, amb motiu del desè aniversari
de la fundació del Projecte dels NOMS a l'Estat espanyol.