Anuncio

Colapsar
No hay anuncio todavía.

La Coordinadora Gai-lesbiana I La Ugt De Catalunya Firmen Un Acord Pioner De Col·labo

Colapsar
X
 
 • Filtrar
 • Tiempo
 • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes

 • La Coordinadora Gai-lesbiana I La Ugt De Catalunya Firmen Un Acord Pioner De Col·labo

  LA COORDINADORA GAI-LESBIANA I LA UGT DE CATALUNYA FIRMEN UN ACORD PIONER DE COL·LABORACIÓ EN LA DEFENSA DELS DRETS LABORALS DELS HOMOSEXUALS.

  La Coordinadora Gai-Lesbiana i UGT de Catalunya van signar ahir a la tarda el primer conveni de col·laboració entre una associació de defensa dels drets dels homosexuals i un sindicat.
  Aquest acord ajudarà a impulsar mesures d’igualtat en la Negociació Col·lectiva que omplin determinats buits legislatius com ara la recent modificació del Codi Civil, en relació a les baixes per maternitat i paternitat; com també es marca l’objectiu del ple desenvolupament de la Llei de Conciliació de la vida laboral i familiar en l’àmbit de l’adopció, així com l’extensió a les parelles homosexuals de les millores socials assolides en els convenis col·lectius.
  La UGT de Catalunya es compromet amb aquest acord a actuar com a punt d’assessorament i defensa jurídica en tots aquells conflictes que es derivin en l’àmbit de l’empresa per l’orientació sexual de les persones.

  -------------------------------------------------------------------------------

  LA COORDINADORA GAI–LESBIANA Y LA UGT DE CATALUNYA FIRMAN UN ACUERDO PIONERO DE COLABORACIÓN EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS LABORALES DE LOS HOMOSEXUALES.

  La Coordinadora Gai–Lesbiana y UGT de Catalunya firmaron ayer por la tarde el primer convenio de colaboración entre una asociación de defensa de los derechos de los homosexuales y un sindicato.
  Este acuerdo ayudará a impulsar medidas de igualdad en la Negociación Colectiva que llenen determinados huecos legislativos como la reciente modificación del Código Civil, en relación a las bajas por maternidad y paternidad; como también se marca el objetivo del pleno desarrollo de la Ley de Conciliación de la vida laboral y familiar en el ámbito de la adopción, así como la extensión a las parejas homosexuales de las mejoras sociales conseguidas en los convenios colectivos.
  La UGT de Catalunya se compromete con este acuerdo a actuar como punto de asesoramiento y defensa jurídica en todos aquellos conflictos que se deriven en el ámbito de la empresa por la orientación sexual de las personas.  Finlàndia, 45, 1er · 08014 Barcelona · Tel. 93 298 00 29 · Fax 93 298 06 18 · www.cogailes.org
Trabajando...
X