Anuncio

Colapsar
No hay anuncio todavía.

Nota de premsa. CGL+GAG

Colapsar
X
 
 • Filtrar
 • Tiempo
 • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes

 • Nota de premsa. CGL+GAG

  (en castellano más abajo)
  *
  PER PRIMERA VEGADA LA PASSIÓ D'ESPARREGUERA CONVIDA A UNA ASSOCIACIÓ GAI A VEURE AQUESTA REPRESENTACIÓ.*

  Barcelona, 7 d'abril de 2006*
  *

  *SOCIETAT*

  Amics y amigues de Redacció:

  La Fundació de La Passió d'Esparreguera, ha convidat a l'entitat Grup
  d'Amics Gais (GAG), associació federada a la Coordinadora Gai-Lesbiana
  de Catalunya, a visitar els tallers de la representació i a assistir a
  la mateixa. Iniciativa que gustosament ha acceptat el GAG per a assistir
  a aquesta funció centenària (la invitació, com a tota entitat o grup que
  assisteix a la Passió implica el pagament de la preceptiva entrada).

  La Fundació ha preparat per a l'ocasió una visita guiada al teatre de La
  Passió així com una petita xerrada explicant els orígens i història
  d'aquesta tradició tan arrelada en la cultura catalana i que es porta
  celebrant més de 400 anys en aquesta localitat.

  L'associació Grup d'Amics Gais (GAG) ha considerat aquesta invitació com
  una actitud oberta per part de la Fundació de La Passió d'Esparreguera
  que diu molt del respecte a la diferència i la no exclusió per motius
  d'orientació sexual.

  *Segons el president de l'associació de Grup d'Amics Gais, José Benito
  Eres:* "així hauria de ser sempre la via d'enteniment entre creients i
  col·lectiu LGBT (lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals) que fins al
  moment sembla vedada pel Vaticà. Per altra banda donem suport a la no
  discriminació per causa d'orientació sexual dels i les homosexuals
  creients que es veuen rebutjats per les jerarquies de les seves
  respectives religions. Donem suport als gais, lesbianes i transsexuals
  catòlics, jueus i musulmans. Hi ha una immensa majoria de cristians que
  no segueixen aquestes consignes integristes i que per exemple, usen el
  preservatiu i no objecten els matrimonis homosexuals."

  Aquest tipus d'actituds fan a la nostra societat més rica en el
  reconeixement de la diversitat, el pluralisme i el respecte als drets
  humans, per tant seguim avançant en quotes de democràcia, és a dir
  d'integració i convivència per sobre de les diferències de qualsevol tipus.

  Per la seva banda *Jordi Petit, president d'honor* de la Coordinadora
  Gai-Lesbiana de Catalunya, reconegut activista històric considera que:
  "és un signe dels temps en el nostre país el diàleg i el mutu respecte
  per sobre de les diferències. El moviment de gais, lesbianes i
  transsexuals mai ha estat contrari a la llibertat de culte, ni
  anticlerical, simplement rebutgem els injustificats atacs del Vaticà als
  nostres drets. Ens preocupen declaracions homófobes contra les parelles
  homosexuals com les que recentment ha reiterat el Vaticà perquè
  legitimen la violència contra gais, lesbianes i transsexuals, recordi's
  que cada dos dies hi ha un assassinat per homofòbia en la catòlica
  Amèrica Llatina".

  Per a més informació, José Benito 650.217.477, president del GAG

  Amb la col·laboració de Rainbow Viajes

  COMISSIÓ DE MITJANS DE COMUNICACIÓ DE LA COORDINADORA GAI-LESBIANA DE
  CATALUNYA.

  ------------------------------------------------------------------------------------------------

  *POR VEZ PRIMERA LA PASSIÓ DE ESPARRAGUERA INVITA A UNA ASOCIACIÓN GAY A VER ESTA REPRESENTACIÓN.*

  Barcelona, 7 de abril de 2006

  *SOCIEDAD *


  Amigos y amigas de Redacción:

  La Fundación de La Passió de Esparraguera, ha invitado a la entidad Grup
  d'Amics Gais (GAG), asociación federada a la Coordinadora Gai-Lesbiana
  de Catalunya, a visitar los talleres de la representación y a asistir a
  la misma. Iniciativa que gustosamente ha aceptado el GAG para asistir a
  esta función centenaria (la invitación, como a toda entidad o grupo que
  asiste a la Passió implica el pago de la preceptiva entrada).

  La Fundación ha preparado para la ocasión una visita guiada al teatro de
  La Passió así como una pequeña charla explicando los orígenes e historia
  de esta tradición tan enraizada en la cultura catalana y que se lleva
  celebrando más de 400 años en esta localidad.

  La asociación Grup d'Amics Gais (GAG) ha considerado esta invitación
  como una actitud abierta por parte de la Fundación de La Passió de
  Esparraguera que dice mucho del respeto a la diferencia y la no
  exclusión por motivos de orientación sexual.

  *Según el presidente de la asociación de Grup d'Amics Gais, José Benito
  Eres:* "así debería ser siempre la vía de entendimiento entre creyentes
  y colectivo LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales) que hasta
  el momento parece vetada por el Vaticano. Por otra parte apoyamos la no
  discriminación por causa de orientación sexual de los y las homosexuales
  creyentes que se ven rechazados por las jerarquías de sus respectivas
  religiones. Apoyamos a los gays, lesbianas y transexuales católicos,
  judíos y musulmanes. Hay una inmensa mayoría de cristianos que no siguen
  estas consignas integristas y que por ejemplo, usan el preservativo y no
  objetan los matrimonios homosexuales."

  Este tipo de actitudes hacen a nuestra sociedad más rica en el
  reconocimiento de la diversidad, el pluralismo y el respeto a los
  derechos humanos, por tanto seguimos avanzando en cuotas de democracia,
  es decir de integración y convivencia por encima de las diferencias de
  cualquier tipo.

  Por su parte *Jordi Petit, presidente de honor* de la Coordinadora
  Gai-Lesbiana de Catalunya, reconocido activista histórico considera que:
  "es un signo de los tiempos en nuestro país el diálogo y el mutuo
  respeto por encima de las diferencias. El movimiento de gays, lesbianas
  y transexuales nunca ha sido contrario a la libertad de culto, ni
  anticlerical, simplemente rechazamos los injustificados ataques del
  Vaticano a nuestros derechos. Nos preocupan declaraciones homófobas
  contra las parejas homosexuales como las que recientemente ha reiterado
  el Vaticano porque legitiman la violencia contra gays, lesbianas y
  transexuales, recuérdese que cada dos días hay un asesinato por
  homofobia en la católica América Latina".

  Para más información, José Benito 650.217.477, presidente del GAG

  Con la colaboración de Rainbow Viajes

  COMISIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA COORDINADORA GAI-LESBIANA DE
  CATALUNYA
Trabajando...
X