Anuncio

Colapsar
No hay anuncio todavía.

La CGL felicita la primera Associació de policia homosexual

Colapsar
X
 
 • Filtrar
 • Tiempo
 • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes

 • La CGL felicita la primera Associació de policia homosexual

  (en castellano al final)

  LA COORDINADORA GAI-LESBIANA DE CATALUNYA FELICITA LA FUNDACIÓ DE LA PRIMERA ASSOCIACIÓ DE POLICIA HOMOSEXUAL

  Barcelona, 25 d’abril de 2006

  Davant la constitució el proper dia 28 de la primera associació de policies homosexuals, la federació d’associacions Coordinadora Gai-Lesbiana de Catalunya manifesta la seva més entusiasta satisfacció i saluda els promotors, en especial el policia municipal de Sabadell, Víctor Argelaguet.

  DeclaracionsAntonio Guirado, secretari general de la CGL, manifesta:“Ens complau donar la benvinguda a una nova associació de gais i lesbianes, en aquest cas en el marc de la policia, doncs de ben segur contribuirà a la normalització del fet homosexual en aquesta professió. Encara que hem assolit la plena igualtat legal fins al dret de matrimoni entre parelles del mateix sexe, això no vol dir que no quedi pendent un llarg camí fins a la igualtat social. Les dones son legalment iguals als homes des de la Constitució de 1978 i encara queda molt per canviar. Precisament el treball a partir de nuclis formats per gais i lesbianes es el que ens ha portat als èxits d’avui, la feina de les organitzacions es la que ha permès fer pedagogia i ampliar el grau d’acceptació social del fet homosexual. A més, el nostre moviment ha creat assessories jurídiques i psicològiques o informació telefònica, entre d’altres, que monitoritzats per voluntariat format per gais i lesbianes, ha permès donar serveis a milers i milers d’usuaris que degut a l’opressió social! no haurien anat a un altre lloc a cercar suport. Felicitats doncs per aquesta nova iniciativa dins de la policia”.

  Jordi Petit, president honorífic de la CGL, declara:“Es un honor participar com a ponent a la I Jornada sobre policia i homosexualitat del proper dia 28 a Sitges. Tenim molts reptes pendents: contribuir a la normalització del fet homosexual a tots els àmbits professionals i laborals, es a dir, que ningú per exemple, hagi d’amagar amb qui ha passat el cap de setmana quan el dilluns torna a la feina i xerra amb els companys i companyes. Contribuir a que la policia conegui i treballi la prevenció de la delinqüència que s’aprofita de la obligada doble vida d’alguns homosexuals i finalment contribuir a esborrar tota reticència a denunciar aquests casos, tot propiciant unitats o serveis específics, tal com funcionen satisfactòriament a d’altres països. Tot això es ben adient que sigui impulsat des de una associació de policia homosexual per a trobar ressò a tot el cos i als seus comandaments, començant per la formació. Felicitats doncs als promotors i al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya per recolzar aquesta in! iciativa, felicitats també a l’Ajuntament de Sitges per acollir aquesta trobada pionera”.

  COMISSIÓ DE MITJANS DE COMUNICACIÓ DE LA FEDERACIÓ CGL

  LA COORDINADORA GAY-LESBIANA DE CATALUNYA FELICITA LA FUNDACIÓN DE LA PRIMERA ASOCIACIÓN DE POLICÍA HOMOSEXUAL

  Barcelona, 25 de abril de 2006

  Ante la constitución el próximo día 28 de la primera asociación de policías homosexuales, la federación de asociaciones Coordinadora Gay-Lesbiana de Catalunya manifiesta su más entusiasta satisfacción y saluda los promotores, en especial el policía municipal de Sabadell, Víctor Argelaguet.

  DeclaracionesAntonio Guirado, secretario general de la CGL, manifiesta:“Nos complace dar la bienvenida a una nueva asociación de gays y lesbianas, en este caso en el marco de la policía, pues seguro que contribuirá a la normalización del hecho homosexual en esta profesión. Aunque hemos logrado la plena igualdad legal hasta el derecho de matrimonio entre parejas del mismo sexo, esto no quiere decir que no quede pendiente un largo camino hasta la igualdad social. Las mujeres son legalmente iguales a los hombres desde la Constitución de 1978 y todavía queda mucho por cambiar. Precisamente el trabajo a partir de núcleos formados por gays y lesbianas se lo que nos ha llevado a los éxitos de hoy, el trabajo de las organizaciones es el que ha permitido hacer pedagogía y ampliar el grado de aceptación social del hecho homosexual. Además, nuestro movimiento ha creado asesorías jurídicas y psicológicas o información telefónica, entre otras, que monitorizados por voluntariado formado por gays y lesbianas, ha permitido dar servicios a miles y miles de usua! rios que debido a la opresión social no habrían ido a otro lugar a buscar apoyo. Felicidades pues por esta nueva iniciativa dentro de la policía”.

  Jordi Petit, presidente honorífico de la CGL, declara:“Es un honor participar como ponente en la I Jornada sobre policía y homosexualidad del próximo día 28 en Sitges. Tenemos muchos retos pendientes: contribuir a la normalización del hecho homosexual en todos los ámbitos profesionales y laborales, es decir, que nadie por ejemplo, deba esconder con quien ha pasado el fin de semana cuando el lunes vuelve al trabajo y charla con los compañeros y compañeras. Contribuir a que la policía conozca y trabaje la prevención de la delincuencia que se aprovecha de la obligada doble vida d’algunos homosexuales y finalmente contribuir a borrar toda reticencia a denunciar estos casos, todo propiciando unidades o servicios específicos, tal y como funcionan satisfactoriamente en otros países. Todo esto es adecuado que sea impulsado desde una asociación de policía homosexual para encontrar eco en todo el cuerpo y sus mandos, empezando por la formación. Felicidades pues a los promotores y al Departamento de Interior de la Generalitat de Catalunya! por apoyar esta iniciativa, felicitados también al Ayuntamiento de Sitges por acoger este encuentro pionero”.

  COMISIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA FEDERACIÓN CGL
Trabajando...
X