Anuncio

Colapsar
No hay anuncio todavía.

Manifest. Associació de Pares i Mares de Gais i Lesbianes

Colapsar
X
 
 • Filtrar
 • Tiempo
 • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes

 • Manifest. Associació de Pares i Mares de Gais i Lesbianes

  A L'OPINIÓ PÚBLICA
  Per tal de refermar cada cop més sòlidament la democràcia i garantir el reconeixement de la mateixa dignitat i dels mateixos drets i deures a tots els ciutadans, el govern, en compliment del programa que va merèixer el consens més alt per part dels electors, ha decidit esmenar una injustícia històrica que ha originat, al llarg de moltes generacions, l'exclusió, demonització i befa d'una minoria a la qual s'ha condemnat a la solitud més terrible, a la pèrdua dels seus referents afectius i, en definitiva, a un sofriment immens de conseqüències incalculables.
  El rebuig i l'exclusió han generat, massa vegades, sentiments negatius i autodestructius en molts nois i noies que han descobert, aterrits, la seva condició homosexual, la qual no han triat en cap cas i de la qual res ni ningú els pot sostraure.
  En aquest moment històric, quan cau aquest prejudici original per la ignorància i, de vegades, atiat per la crueltat, l'Associació de Pares i Mares de Gais i Lesbianes s'adreça a tots els homes i dones de bona voluntat que estan contra qualsevol forma de discriminació i els diu:
  1r.- Celebrem el reconeixement del dret dels nostres fills i filles homosexuals a casar-se amb la persona que estimen en igualtat de condicions amb els nostres fills i filles heterosexuals, ja que entenem que l'amor és un bé per si mateix que no necessita cap altre finalitat per justificar-se que no sigui la de la felicitat que comporta per a qui estima i per a qui és estimat.
  2n.- Entenem que aquest bé acompleix també una important funció social, ja que reforça, més que no pas destrueix, la institució familiar, a la qual enriqueix aportant-li pluralitat i diversitat, alhora que l'obre a totes les formes d'estimar i sobretot la reafirma en la seva principal funció, que es la d'aconseguir el benestar i la integració de tots els ciutadans en un nucli afectiu. Només el fet que tothom pugui gaudir d'aquest nucli garantirà la inclusió de totes les persones en una societat que es pretén integradora, igualitària i democràtica.
  3r.- Per les mateixes raons, celebrem també el reconeixement del dret dels nostres fills i filles homosexuals a adoptar infants en les mateixes condicions que els nostres fills i filles heterosexuals, com a persones humanes que són, susceptibles de donar i rebre estimació i de garantir, per tant, el context afectiu que possibilita el creixement i maduració d'un infant.
  4rt.- Celebrem que es reconegui l'amplitud del model familiar en totes les seves variants: per una banda, cal tenir en compte que en qualsevol família heterosexual poden haver-hi infants homosexuals que necessiten créixer amb referents positius -és a dir constatant l’existència i legalitat de les famílies homosexuals-; d'altra banda, també cal tenir en compte els infants que hores d'ara ja formen part d'una família formada per una parella del mateix sexe, als quals no es pot condemnar a la inseguretat de saber-se integrants d'una unitat familiar titllada d'il•legal.
  5é.- Recordem que la Declaració Universal dels Drets Humans afirma, en el seu article primer, que tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i drets, i que aquest
  mateix document recull, com a dret inalienable, el que té tot ésser humà a casar-se i a formar una família.
  6é.- Fem responsables als qui sistemàticament neguen la dignitat dels nostres fills i filles, tot privant-los d'aquests drets elementals, d'armar i de fonamentar ideològicament els grups violents perpetradors d'agressions homòfobes. Totes les prohibicions i desqualificacions perpetuen 1'estigma i refermen, de forma directa o indirecta, l'exclusió.
  7é.- Estem convençuts que l’única manera de retornar a la família el seu caràcter de referent social es redefinir-la com a institució fonamentada en l'amor més que no pas com a cèl•lula exclusivament reproductora o com a unitat de consum. En aquest respecte, fem palès que el model que es pretén institucionalitzar com a paradigmàtic està mostrant, de dia en dia, que no té cap garantia moral exclusiva.
  8é.- Demanem a tots els homes i dones de bona voluntat i de provat sentit democràtic que s'impliquin en la reparació de la injustícia que secularment s'ha comès contra els homosexuals, i que se solidaritzin, clarament i inequívoca, amb un col•lectiu al qual li sobren rebuigs i condemnes i per al qual manca comprensió i solidaritat. Una societat madura no pot excloure cap persona per la seva singularitat, i ha de valorar, en canvi, que aquesta persona no solament no fa mal a ningú, sinó que mostra, a més, la bona voluntat d'integrar-s’hi tot formant una cèl•lula familiar i tenint cura d'uns infants.
  Barcelona, desembre de 2004
Trabajando...
X