Anuncio

Colapsar
No hay anuncio todavía.

Nota de premsa.Casal Lambda.CONVENI MARC DE CO L·LABORACIÓ ENTRE EL CASAL LAMBDA ....

Colapsar
X
 
 • Filtrar
 • Tiempo
 • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes

 • Nota de premsa.Casal Lambda.CONVENI MARC DE CO L·LABORACIÓ ENTRE EL CASAL LAMBDA ....

  NOTA DE PREMSA

  CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CASAL LAMBDA - CATALUNYA I UNESC OCAT - CENTRE UNESCO DE CATALUNYA

  El proper 7 d'octubre de 2006, a les 17 hores, durant de la celebració del
  Congrés Lambda d'Anàlisi de la Realitat Social: persona, matrimoni i familíes que s'inclou en els actes del 30è Aniversari del Casal Lambda, se signarà un conveni de col·laboració entre el Casal Lambda - Catalunya i
  Unescocat - Centre Unesco de Catalunya.

  El president del Casal Lambda-Catalunya, el senyor Josep Anton
  Rodríguez ollado i el director d'Unescocat - Centre Unesco de Catalunya,
  signaran un conveni de col·laboració per:

  - Treballar conjuntament per crear una consciència social d’igualtat i
  d’eradicació de l’homofòbia social existent.
  - Estudiar la possibilitat de revisar la legislació en temes de
  discriminació per orientació sexual dels sistemes jurídics dels països
  que formen part de la UNESCO.
  - Tenir cura d’incidir en la lluita contra la discriminació per motius
  d’orientació sexual i ressaltar la importància del no sexisme en totes
  les activitats que Unescocat dugui a terme en els àmbits de treball que
  li són propis.
  - Treballar conjuntament per fer propostes a la UNESCO per tal que els
  seus programes i activitats contemplin també la lluita contra la
  discriminació per orientació sexual.

  Amb la constitució d'una comissió de seguiment formada per membres
  d'ambdues entittats i amb una dinàmica de treball anual que permeti una
  dinàmica adequada als objectius plantejats.

  El casal Lambda és un centre associatiu sense ànim de lucre que té com
  a objectiu la normalització del fet homosexual. Des de 1976 ofereix a
  gais i a lesbianes un espai de trobada i orientació, i un centre d'informació
  i documentació sobre sexualitat dirigit a professionals i investigadors.
  El Casal Lambda porta a terme un important treball de projecció social amb
  les seves activitats culturals i el treball continuat de sensibilització
  envers les institucions públiques, els partits polítics i el conjunt de
  la societat. L'objectiu principal del Casal Lambda és la normalització
  social de l'homosexualitat.

  Des d’aquesta perspectiva, i en l’àmbit d’aquest conveni marc de
  col·laboració, el Casal Lambda té la voluntat d’encetar una nova línia
  d’acció per tal de fer notar la importància del no sexisme en els camps
  d’acció de la UNESCO.

  Unescocat – Centre UNESCO de Catalunya, manté relacions oficials amb la
  UNESCO i amb l’ECOSOC de les Nacions Unides.
  Unescocat desenvolupa a Catalunya nombroses activitats relacionades amb la promoció i la difusió dels valors, la lluita contra la discriminació de
  qualsevol tipus, la salvaguarda dels drets humans, la diversitat cultural
  i lingüística, la sostenibilitat, el diàleg interreligiós, l’educació i les bones pràctiques, d’acord amb la filosofia, els objectius i els programes de la UNESCO.
  Editado por última vez por José Benito; https://www.amicsgais.org/forums/member/3-josé-benito en , 16:45:57.
Trabajando...
X