Anuncio

Colapsar
No hay anuncio todavía.

Convrgència i Unió en contra de los derechos de las lesbianas y los gays

Colapsar
X
 
 • Filtrar
 • Tiempo
 • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes

 • Convrgència i Unió en contra de los derechos de las lesbianas y los gays

  (en castellano al final)
  Nota de Premsa
  Barcelona, 13 de gener del 2004.
  CONVERGÈNCIA I UNIÓ EN CONTRA DELS DRETS DE LES LESBIANES I ELS
  GAIS


  La federació d’associacions Coordinadora Gai-Lesbiana vol manifestar la seva
  indignació per les declaracions efectuades per part del grup parlamentari de
  Convergència i Unió sobre el Projecte de Llei per a l’adopció per part de parelles homosexuals impulsat per l’actual govern de la Generalitat. Ens felicitem per la resolució del Consell Consultiu de la Generalitat que avala el projecte i que es posiciona clarament a favor de la plena equiparació de les parelles homosexuals a les parelles heterosexuals. Des de la Coordinadora Gai-Lesbiana fa temps que estem lluitant per tal de modificar la normativa i els criteris de concessió de la idoneïtat per adoptar infants, tot permetent l’adopció de manera normalitzada per part de les parelles homosexuals. L’administració ha de vetllar per tal que els infants tinguin els millors pares/mares, partint de les noves realitats socials i no de criteris de
  rol de gènere que pertanyen a una societat que ja no existeix.

  Declaracions:

  Albert Barberà, secretari general de la federació Coordinadora Gai-Lesbiana de Catalunya, manifesta:
  “La resolució positiva del Consell Consultiu possibilita l’avenç d’aquest Projecte de Llei que permetrà eliminar les discriminacions que pateixen ja en l’actualitat les filles i els fills de les parelles homosexuals, tot i els impediments que ha posat Convergència i Unió. Això suposa aconseguir la igualtat de les parelles sense discriminacions per raó d’orientació sexual i reconèixer que l’educació dels fills va més enllà del sexe dels progenitors. Em molesta les afirmacions realitzades per CiU que sembla que pretenen confrontar les parelles heterosexuals i homosexuals, a l’afirmar que perillen els convenis d’adopció internacional amb Catalunya. La situació internacional només és un reflex de l’homofòbia i les discriminacions que pateixen encara les lesbianes i els gais en la majoria de països del món. Però això no és un argument vàlid per negar l’avenç que representa la completa equiparació de les parelles independentment de l’orientació sexual. Simplement aquesta trista realitat
  mundial s’ha de tenir en compte alhora de regular l’aplicació de la llei, la idoneïtat de la parella per adoptar es dona tenint en compte el país al qual es demana l’adopció, i des de l’administració ja se’ns ha manifestat que es tindrà en compte la legislació del país respecte les parelles homosexuals per donar la idoneïtat”

  COMISSIÓ DE MITJANS DE COMUNICACIÓ DE LA FEDERACIÓ
  D’ASSOCIACIONS COORDINADORA GAI-LESBIANA DE CATALUNYA


  NOTA DE PREMSA
  Barcelona, 13 de enero del 2004.
  CONVERGÈNCIA I UNIÓ EN CONTRA DE LOS DERECHOS DE LAS LESBIANAS
  Y LOS GAYS

  La federación de asociaciones Coordinadora Gai-Lesbiana quiere manifestar su
  indignación por las declaraciones efectuadas por parte del grupo parlamentario de Convergència i Unió sobre el Proyecto de Ley para la adopción por parte de parejas homosexuales impulsado por el actual gobierno de la Generalitat. Nos felicitamos por la resolución del Consell Consultiu de la Generalitat que avala el proyecto y que se posiciona claramente a favor de la plena equiparación de las parejas homosexuales a las parejas heterosexuales. Desde la Coordinadora Gai-Lesbiana hace tiempo que estamos luchando para modificar la normativa y los criterios de concesión de la idoneidad para adoptar niños, permitiendo la adopción de manera normalizada por parte de las parejas homosexuales. La administración debe velar para que los niños tengan los mejores padres/madres, partiendo de las nuevas realidades sociales y no de criterios de rol de genero que pertenecen a una sociedad
  que ya no existe.

  Declaraciones:
  Albert Barberà, secretario general de la federación Coordinadora Gai-Lesbiana de Catalunya, manifiesta:
  “La resolución positiva del Consell Consultiu posibilita el avance de este Proyecto de Ley que permitirá eliminar las discriminaciones que sufren ya en la actualidad las hijas y los hijos de las parejas homosexuales, todo y los impedimentos que ha puesto Convergència i Unió. Esto supone conseguir la igualdad de las parejas sin discriminaciones por razón de orientación sexual y reconocer que la educación de los hijos va más allá del sexo de los progenitores. Me molestan las afirmaciones realizadas por CiU que parece que pretendan confrontar las parejas heterosexuales y homosexuales, al afirmar que peligran los convenios de adopción internacional con Catalunya. La situación internacional sólo es un reflejo de la homofóbia y las discriminaciones que sufren aún las lesbianas y los gays en la mayoría de países del mundo. Pero eso no es un argumento válido para negar el avance que representa la completa equiparación de las parejas independientemente de la orientación sexual. Simplemente esta triste realidad mundial se ha de tener en cuenta a la hora de regular la aplicación de la ley, la idoneidad de la pareja para adoptar se da teniendo en cuenta el país al cual se solicita la adopción, y desde la administración ya se nos ha manifestado que se tendrá en cuenta la legislación del país respecto las parejas
  homosexuales para dar la idoneidad”

  COMISIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA FEDERACIÓN
  DE ASOCIACIONES COORDINADORA GAI-LESBIANA DE CATALUNYA
Trabajando...
X