Anuncio

Colapsar
No hay anuncio todavía.

Aliança de la diversitat//Alianza de la diversidad

Colapsar
X
 
 • Filtrar
 • Tiempo
 • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes

 • Aliança de la diversitat//Alianza de la diversidad

  Contrast
  Jordi Petit
  Aliança de la diversitat
  16.10.2007
  Barcelona ha acollit les IV Jornades estatals sobre cooperació internacional homosexual i transsexual, organitzades pel Casal Lambda i la Fundació Triangulo. A la meitat del món gais i lesbianes encara son il•legals, hi ha molts assassinats homofòbics. En aquest encontre s’ha parlat de lesbianisme als territoris musulmans i les seves enormes dificultats com a dones i com a homosexuals. En alguns d’aquests llocs la llei només castiga els gais, ignora les lesbianes, tal es el grau de masclisme. Si son descobertes la reacció es terrible. Ja seria hora de que les entitats de cooperació s’obrin a aquestes qüestions, com per exemple fan a Holanda. Ampliant el tema vull expressar la meva preocupació per l’actuació del Ministeri d’Afers Exteriors davant les ong’s reunides a Córdoba el proppassat dia 12 quan preparaven una declaració dirigida a la Conferència de l’Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE). L’Aliança de Civilitzacions no es pot construir obviant els drets dels homosexuals i transsexuals del món àrab, ni de cap altre minoria. Cal eradicar la islamofòbia, l’antisemitisme, el racisme i la homofòbia. Per conviure cal respectar totes les diferències.

  Jordi Petit
  Autor de “25 años más” Icaria Editorial y de “Vidas del arco iris (Historias del ambiente)” Editorial DE Bolsillo.

  ------------------------------------------------------------------

  Contraste
  Jordi Petit
  Alianza de la diversidad
  16.10.2007
  Barcelona ha acogido las IV Jornadas estatales sobre cooperación internacional homosexual y transexual, organizadas por el Casal Lambda y la Fundación Triángulo. En la mitad del mundo gays y lesbianas todavía son ilegales, hay muchos asesinatos homofóbicos. En este encuentro se habló del lesbianismo en los territorios musulmanes y de sus enormes dificultades como mujeres y como homosexuales. En algunos de estos lugares la ley sólo castiga a los gays, ignora a las lesbianas, tal es el grado de machismo. Si son descubiertas la reacción es terrible. Ya sería hora de que las entidades de cooperación se abran a estas cuestiones, como por ejemplo hacen en Holanda. Ampliando el tema quiero expresar mi preocupación por la actuación del Ministerio de Asuntos Exteriores ante las ong’s reunidas en Córdoba el pasado día 12 cuando preparaban una declaración dirigida a la Conferencia de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). La Alianza de Civilizaciones no se puede construir obviando los derechos de los homosexuales y transexuales del mundo árabe, ni de ninguna otra minoría. Hace falta erradicar la islamofobia, el anti-semitismo, el racismo y la homofobia. Para convivir es preciso respetar todas las diferencias.

  Jordi Petit
  Autor de “25 años más” Icaria Editorial i de “Vidas del arco iris (Historias del ambiente)” Editorial DE Bolsillo.
Trabajando...
X