Anuncio

Colapsar
No hay anuncio todavía.

Jordi Petit rep la Creu de Sant Jordi/J.Petit recibe la Cruz de Sant Jordi

Colapsar
X
 
 • Filtrar
 • Tiempo
 • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes

 • Jordi Petit rep la Creu de Sant Jordi/J.Petit recibe la Cruz de Sant Jordi

  (Castellano abajo)  NOTA DE PREMSA


  JORDI PETIT REP LA CREU DE SANT JORDI Jordi Petit agraeix al Govern i dedica la Creu de Sant Jordi als homosexuals que pateixen discriminació a tot el món  El passat dia 15 d’abril el Govern de la Generalitat de Catalunya va incloure Jordi Petit, president d’honor de la federació d’associacions Coordinadora Gai-Lesbiana de Catalunya, entre les 24 persones i 9 entitats als qui enguany, aquesta tarda, els hi serà atorgada la Creu de Sant Jordi. Jordi Petit estarà acompanyat en aquest acte per seu marit Yves Bohic i el secretari general de la de Coordinadora Gai-Lesbiana, Antoni Guirado, entre d’altres destacats activistes del moviment homosexual.

  En ocasió d’aquest esdeveniment, Jordi Petit fa públiques les següents declaracions d’agraïment:

  “Vull agrair al Govern de la Generalitat l’atorgament d’aquest guardó que vull compartir i que realment correspon també al conjunt del moviment associatiu de lesbianes gais, bisexuals i transsexuals de casa nostra, al conjunt de voluntariat que ha treballat per la igualtat de drets civils, contra el VIH/SIDA i per la solidaritat amb els gais i lesbianes seropositius, doblement discriminats. Em complau felicitar a la resta de guardonats i de forma molt especial a la companya i amiga Empar Pineda, per les seva gran tasca realitzada durant tants anys en suport de les dones.

  Les fites assolides recentment com el dret d’adopció i el de dret matrimoni per a les parelles del mateix sexe, no ens han de fer oblidar l’existència d’un búnquer de forces intolerants i reaccionàries, disposades a fer retrocedir aquests avenços en Drets Humans. Els èxits assolits demostren que val la pena implicar-se en la defensa de la dignitat dels homes i dones homosexuals i transsexuals, i ara encara queda pendent assolir la plena igualtat social, erradicar la homofòbia i la transfòbia arreu, al treball, al carrer, a l’esport, des de les injúries i acudits del llenguatge quotidià, al “bulling” fins a la invisibilitat de les dones lesbianes i el reconeixement de les famílies homoparentals.

  Per cloure vull dedicar aquest guardó als homosexuals que pateixen la repressió i són agredits i assassinats al món per raó de la seva orientació sexual o identitat de gènere (un assassinat cada dos dies només entre Mèxic i Brasil) que denúncia la International Lesbian & Gay Association (www.ilga.org http://www.ilga.org). No hem d’oblidar que vivim a un oasi i que la solidaritat internacional vers homosexuals i transsexuals perseguits (a set països condemnats a pena de mort) és una prioritat i un deure del nostre moviment i d’una societat oberta i moderna com la catalana. Gràcies per totes les felicitacions rebudes, que, insisteixo, corresponen a la feina de moltíssims activistes. Cal seguir treballant per a la igualtat social i el dret a la diferència aquí i a tot arreu”.

  Declaracions d’Antonio Guirado, secretari general de la Federació d’Associacions Coordinadora Gai-Lesbiana:

  El reconeixement que rep en Jordi Petit amb la Creu de Sant Jordi és per a tots i totes els activistes pels Drets Humans una gran empenta pel que suposa de suport del Govern i la societat catalana a la nostra feina per la igualtat, el respecte i la normalització social de la comunitat homosexual. L’enorme tasca voluntària i desinteressada d’en Jordi Petit durant aquest últims 30 anys per la visibilitat, la igualtat i la normalització social de l’homosexualitat i en la lluita contra la sida i en suport de les persones seropositives ha estat cabdal en els processos socials i institucionals que ens han portat a tots com a societat a la situació que ara gaudim. El moviment associatiu homosexual se sent agraït a Petit i feliç per aquest reconeixement.

  Barcelona, 21 d’abril de 2008

  Gabinet de Mitjans de Comunicació

  ************************************************** ************************************************** *************


  NOTA DE PRENSA


  JORDI PETIT RECIBE LA CREU DE SANT JORDI Jordi Petit agradece al Gobierno y dedica la Creu de Sant Jordi a los homosexuales que sufren discriminación en todo el mundo  El pasado día 15 de abril el Gobierno de la Generalitat de Catalunya incluyó Jordi Petit, presidente de honor de la federación de asociaciones Coordinadora Gai-Lesbiana de Cataluña, entre las 24 personas y 9 entidades a quienes este año, esta tarde, les será otorgada la Creu de Sant Jordi. Jordi Petit estará acompañado en este acto por su marido Yves Bohic y el secretario general de la Coordinadora Gai-Lesbiana , Antonio Guirado, entre otros destacados activistas del movimiento homosexual.

  Con ocasión de este acontecimiento, Jordi Petit hace públicas las siguientes declaraciones de agradecimiento:

  “Quiero agradecer al Gobierno de la Generalitat el otorgamiento de este galardón que quiero compartir y que realmente corresponde también al conjunto del movimiento asociativo de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales de nuestro país, al conjunto de voluntariado que ha trabajado para la igualdad de derechos civiles, contra el vih/sida y por la solidaridad con los gays y lesbianas seropositivos, doblemente discriminados. Me complace felicitar al resto de galardonados y de forma muy especial a la compañera y amiga Empar Pineda, por su gran tarea realizada durante tantos años en apoyo de las mujeres.

  Los hitos alcanzados recientemente como el derecho de adopción y el derecho de matrimonio para las parejas del mismo sexo, no nos tienen que hacer olvidar la existencia de un bunker de fuerzas intolerantes y reaccionarias, dispuestas a hacer retroceder estos avances en Derechos Humanos. Los éxitos alcanzados demuestran que es útil implicarse en la defensa de la dignidad de los hombres y mujeres homosexuales y transexuales, y ahora todavía queda pendiente alcanzar la plena igualdad social, erradicar la homofóbia y la transfóbia por todas partes, en el trabajo, en la calle, en el deporte, desde las injurias y chistes del lenguaje cotidiano, al "bulling" hasta la invisibilidad de las mujeres lesbianas y el reconocimiento de las familias homoparentales.

  Para terminar quiero dedicar este galardón a los homosexuales que sufren la represión y son agredidos y asesinados en el mundo por razón de su orientación sexual o identidad de género (un asesinato cada dos días sólo entre México y Brasil) que denuncia la International Lesbian & Gay Association (www.ilga.org http://www.ilga.org). No tenemos que olvidar que vivimos en un oasis y que la solidaridad internacional hacia homosexuales y transexuales perseguidos (en siete países condenados a pena de muerte) es una prioridad y un deber de nuestro movimiento y de una sociedad abierta y moderna como la catalana. Gracias por todas las felicitaciones recibidas, que, insisto, corresponden al trabajo de muchísimos activistas. Hay que seguir trabajando para la igualdad social y el derecho a la diferencia aquí y en todas partes”.

  Declaraciones d’Antonio Guirado, secretario general de la Federación de Asociaciones Coordinadora Gai-Lesbiana:

  El reconocimiento que recibe Jordi Petit con la Creu de Sant Jordi es para todos y todas los activistas por los Derechos Humanos un gran empuje por lo que supone de apoyo del Gobierno y la sociedad catalana a nuestro trabajo por la igualdad, el respeto y la normalización social de la comunidad homosexual. La enorme tarea voluntaria y desinteresada de Jordi Petit durante estos últimos 30 años por la visibilidad, la igualdad y la normalización social de la homosexualidad y en la lucha contra el sida y en apoyo de las personas seropositivas ha sido primordial en los procesos sociales e institucionales que nos han llevado a todos como sociedad a la situación que ahora disfrutamos. El movimiento asociativo homosexual se siente agradecido a Petit i feliz por este reconocimiento.

  Barcelona, 21 de abril de 2008

  Gabinete de Medios de Comunicación
Trabajando...
X