Anuncio

Colapsar
No hay anuncio todavía.

Nota de premsa.CGL

Colapsar
X
 
 • Filtrar
 • Tiempo
 • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes

 • Nota de premsa.CGL

  (en castellano al final)

  SOCIEDAD Barcelona, 3 de maig de 2005

  LA CGL DEPLORA LES INGERÈNCIES DEL VATICÀ

  Amics i amigues de Redacció:

  Davant les noves declaracions del Vaticà, que per boca del cardenal A.
  López, comparen a Espanya amb un estat totalitari, la federació
  d'associacions Coordinadora Gai-Lesbiana de Catalunya lamenta aquesta nova
  ingerència de la jerarquia catòlica que falta profundament al respecte de
  la ciutadania d'aquest país que s'ha dotat d'un Estat de dret des de la
  Constitució de 1978. Totes les persones estan obligades a acatar la
  llei, una cosa bàsica en democràcia, i en el cas dels funcionaris el Codi
  Penal castiga les discriminacions per causa d'orientació sexual. Quants
  alcaldes i edils del PP, contraris al matrimoni entre persones del
  mateix sexe, que no vulguin oficiar aquesta cerimònia, tal com han dit per
  si mateixos, delegaran en un altre regidor, no hi ha doncs més problema
  que la intolerància, però qualsevol parella del mateix sexe que desitgi
  casar-se podrà fer-ho.

  El Vaticà aposta per crispar i desacreditar altres formes de
  reconeixement de la convivència com la regulació de les parelles de fet, una
  ingerència intolerable respecte de la legislació civil. Ningú està dient
  com deuen ordenar-se els matrimonis religiosos, per tant deu respectar-se
  com la societat mitjançant el vot dels programes electorals decideixi
  regular la convivència i els matrimonis civils.

  Declaracions:

  Albert Barberà, secretari general de la federació CGL, manifesta:
  “El Vaticà de nou deixa en lloc molt compromès als catòlics practicants
  a qui confronta amb la democràcia espanyola. Mai durant el franquisme
  la jerarquia va acusar a la dictadura de totalitària, sinó que el
  Generalísimo tenia el privilegi d'entrar sota pal·li a les esglésies.
  Afortunadament hi ha molts altres cristians que no comparteixen aquestes
  posicions retrògrades de la jerarquia en moral sexual i que pensen que hi ha
  altres temes més urgents sobre els quals ocupar-se.”

  Jordi Petit, president d’honor de la CGL, declara:
  “Les declaracions homofóbicas que estem escoltant aquests dies
  demostren el llarg camí que encara resta per recórrer fins a la plena igualtat
  social del col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals. Es
  tracta d'una minoria que no respecta l'opinió de la majoria perquè
  insulta, atès que no acata el pes de la llei. Creiem que en aquest procés
  històric d'obtenció de la plena igualtat legal per al col·lectiu lgbt no
  s’ha de caure en el joc de les provocacions i crispació dels
  integristes de qualsevol signe, les enquestes d'opinió i el resultat de les
  eleccions generals del passat any deixen a cadascú en el seu lloc, cal
  recordar que la Conferència Episcopal va demanar no votar a qui donés suport
  el matrimoni homosexual, doncs resulta que van perdre. Reconèixer el
  dret d'estimar a totes les persones no fa mal a ningú.”

  COMISSIÓ DE MITJANS DE COMUNICACIÓ DE LA FEDERACIÓ CGL

  -------------------------------------------------------------------------

  SOCIEDAD Barcelona, 3 de mayo de 2005

  LA CGL DEPLORA LAS INJERENCIAS DEL VATICANO

  Amigos y amigas de Redacción:

  Ante las nuevas declaraciones del Vaticano, que por boca del cardenal
  A. López, comparan a España con un estado totalitario, la federación de
  asociaciones Coordinadora Gai-Lesbiana de Catalunya lamenta esta nueva
  injerencia de la jerarquía católica que falta profundamente al respeto
  de la ciudadanía de este país que se ha dotado de un Estado de derecho
  desde la Constitución de 1978. Todas las personas están obligadas a
  acatar la ley, algo básico en democracia, y en el caso de los funcionarios
  el Código Penal castiga las discriminaciones por causa de orientación
  sexual. Cuantos alcaldes y ediles del PP, contrarios al matrimonio entre
  personas del mismo sexo, que no quieran oficiar esta ceremonia, tal
  como han dicho por sí mismos, delegarán en otro concejal, no hay pues más
  problema que la intolerancia, pero cualquier pareja del mismo sexo que
  desee casarse podrá hacerlo.
  El Vaticano apuesta por crispar y desacreditar otras formas de
  reconocimiento de la convivencia como la regulación de las parejas de hecho,
  una injerencia intolerable respecto de la legislación civil. Nadie está
  diciendo como deben ordenarse los matrimonios religiosos, luego debe
  respetarse como la sociedad mediante el voto de los programas electorales
  decida regular la convivencia y los matrimonios civiles.

  Declaraciones:

  Albert Barberà, secretario general de la federación CGL, manifiesta:
  “El Vaticano de nuevo deja en lugar muy comprometido a los católicos
  practicantes a quienes confronta con la democracia española. Nunca
  durante el franquismo la jerarquía acusó a la dictadura de totalitaria, sino
  que el Generalísimo tenía el privilegio de entrar bajo palio en las
  iglesias. Afortunadamente hay otros muchos cristianos que no comparten
  estas posiciones retrógradas de la jerarquía en moral sexual y que piensan
  que hay otros temas más urgentes sobre los que ocuparse.”

  Jordi Petit, presidente de honor de la CGL, declara:
  “Las declaraciones homofóbicas que estamos oyendo estos días demuestran
  el largo camino que todavía resta por recorrer hasta la plena igualdad
  social del colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Se
  trata de una minoría que no respeta la opinión de la mayoría porque
  insulta, toda vez que no acata el peso de la ley. Creemos que en este
  proceso histórico de obtención de la plena igualdad legal para el colectivo
  lgbt no hay que caer en el juego de las provocaciones y crispación de
  los integristas de cualquier signo, las encuestas de opinión y el
  resultado de las elecciones generales del pasado año dejan a cada cual en su
  lugar, hay que recordar que la Conferencia Episcopal pidió no votar a
  quien apoyase el matrimonio homosexual, pues resulta que perdieron.
  Reconocer el derecho de amar a todas las personas no hace daño a nadie.”

  COMISIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA FEDERACIÓN CGL
Trabajando...
X