JORNADA CONTRA L’HOMOFÒBIA I LA TRANSFÒBIAAltre cop la ciutat de Barcelona, aquest dia 17 de maig, en què es celebra la jornada internacional contra l’Homofòbia i la Transfòbia, ha demostrat ser, a l’estat espanyol i a Europa, una ciutat capdavantera i un marc democràtic per a la convivència cívica i el suport incondicional dels drets del col·lectiu LGTB.
Al matí, l’alcalde Xavier Trias, acompanyat de la regidora de Dona i Drets Civils i la Presidenta del Consell Municipal de Gais, Lesbianes i Homes i Dones Transsexuals, Francina Vila, ha rebut, en el Saló de Cròniques de l’Ajuntament, als membres del plenari del Consell Municipal de Gais, Lesbianes i Homes i Dones Transsexuals.
S’ha de destacar també que l’Ajuntament de Barcelona, amb motiu d’aquesta celebració, ha fet pública la seva “Declaració institucional contra l’Homofòbia i la Transfòbia”. Aquesta declaració té molt en compte dos aspectes que afecten la comunitat LGTB pel que fa a l’assoliment dels seus drets: la situació actual dels Homes i les Dones Transsexuals i l’observació de la discriminació en els centres educatius:

A l’estat espanyol, 35 anys després de la primera manifestació en favor de la no discriminació per raó d’orientació sexual que va tenir lloc a Barcelona, la lluita d’homes i dones homosexuals i transsexuals ha donat els seus fruits. En aquest sentit, amb l’aprovació de la Llei 13/2005 de modificació del Codi Civil, s’assolia la igualtat legal reconeixent el dret al matrimoni i a l’adopció entre persones del mateix sexe. Dos anys més tard, la llei d’identitat de gènere suposava un clar avenç en la lluita contra les discriminacions que pateixen les persones transsexuals. Tanmateix, aquestes no han quedat eradicades totalment ja que encara avui les dones i homes transsexuals es troben sotmesos a un procés de medicalització per aconseguir el reconeixement de la
seva identitat de gènere.

És en l’entorn educatiu on persisteix amb més força aquesta discriminació i, si bé entre la gent jove progressivament es perceben discursos de major integració i respecte cap a la diversitat sexual, també es fa palès que les pràctiques i actituds discriminatòries han anat en augment, i que molt, sovint, resten invisibles per por al rebuig en el propi entorn familiar de les víctimes. Igualment, les dades d’estudis fets recentment conclouen que el 80% de joves han presenciat en una o altra ocasió situacions de discriminació (insults, amenaces, agressions, aïllament...) cap a persones del col∙lectiu LGTB. En aquest context, és essencial el manteniment i reforçament de les accions de prevenció del bullying LGTBfòbic que es porten a terme als centres educatius de la nostra ciutat i del país.

A la tarda, el Consell Municipal de Gais, Lesbianes i Dones i Homes Transsexuals de Barcelona ha promogut, a la Seu del Districte de Sant Andreu, en col·laboració amb l’associació Grup d’amics Gais, Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals, un acte que ha estat encapçalat amb la penjada de la bandera de l’Arc de Sant Martí per part de les entitats LGTB de Barcelona, i que ha comptat amb les intervencions del Sr. Raimond Blasi, Regidor del Districte de Sant Andreu, la Sra. Neus Domingo, Consellera d’igualtat i promoció de les persones del Districte de Sant Andreu, el Sr. Joaquim Roqueta, Vicepresident associatiu del CMGLidhT, el Sr. José Benito, President del GAG i la Sr. Francina Vila, Regidora de Dona i Drets Civils i Presidenta del CMGLidhT.
A continuació, i amb la presència del vicecònsol y la consolessa de Bolívia, la Sra. Yara Téllez, persona transsexual i aspirant a diputada a Bolívia, ha pronunciat, a la Sala Andreu Cortinas, la conferència “L’homofòbia i Transfòbia en el segle XXI”. La brillant intervenció de la Sra. Yara Téllez s’ha centrat en la situació de les persones Transsexuals a Llatinoamèrica, en el seu procés personal en l’assoliment de la seva identitat legítima, i en l’agraïment que té a la societat catalana, com a persona immigrada que és, pel seu suport i acolliment, manifestant també a continuació que se sentia catalana, perquè considera que va néixer altre cop a l’Hospital Clínic.