Anuncio

Colapsar
No hay anuncio todavía.

Nota de Prensa.CGL. Felicitaciones por los matrimonios P.Zerolo e I. Lamarca

Colapsar
X
 
 • Filtrar
 • Tiempo
 • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes

 • Nota de Prensa.CGL. Felicitaciones por los matrimonios P.Zerolo e I. Lamarca

  (en castellano al final)

  Adjuntem nota de premsa celebrant les noces de l'activista gai Pedro Zerolo i del Defensor del Poble Basc, Iñigo Lamarca, així com exigint la retirada del recurs del PP contra els drets del col·lectiu homosexual.

  SOCIETAT Barcelona, 1 d'octubre de 2005.

  Amics i amigues de Redacció:

  FELICITACIÓ PELS MATRIMONIS DE PEDRO ZEROLO I ÍÑIGO LAMARCA

  La federació d'associacions Coordinadora Gai-Lesbiana de Catalunya es felicita públicament per la realització del matrimoni de Pedro Zerolo i Jesús Santos avui a Madrid i pel pròxim enllaç de Iñigo Lamarca i Sergio Iñíguez el pròxim dia 8 d'octubre a Sant Sebastià. En ambdós casos es tracta de reconeguts activistes pels drets del col·lectiu homosexual i transsexual, atès que aquestes noces se celebren precisament després de presentar el PP un recurs davant el Tribunal Constitucional contra la reforma del Codi Civil que amplia el dret de matrimoni a les parelles del mateix sexe.

  Declaracions
  Albert Barberà, secretari general de la CGL manifesta:
  “Felicitem amb tota cordialitat i afecte a aquestes dues parelles que contrauen matrimoni i destaquem que amb la seva visibilitat fan públic exercici del dret a la igualtat legal, afirmen la dignitat de les persones homosexuals a poder optar o no a qualsevol dret sense discriminació alguna per causa d'orientació sexual. La coincidència d'aquestes noces amb el recurs presentat pel PP indica la lògica resposta que devem donar davant aquest atac homofòbic als nostres drets: qui tingui decidit casar-se va a seguir endavant. Ens felicitem també pel nombre de parelles gais o lesbianes que ja han iniciat tràmits per a casar-se a Barcelona, en total 143 a data d'avui. El PP deu retirar aquest recurs que avala als sectors més reaccionaris i intolerants del nostre país, als nostàlgics del nacional-catolicisme. Amb aquest recurs el PP no només es posiciona contra el col·lectiu homosexual, evidencia la seva concepció totalment restrictiva de les llibertats personals de totes les persones”.

  Jordi Petit, president honorífic de la CGL, declara:
  “El recurs del PP converteix a tots els matrimonis entre homosexuals en un acte de conquesta i afirmació de drets, i en aquest sentit ens alegra veure com la societat celebra totes aquestes noces. Que més lògic que celebrar la llibertat, que més humà que el dret d'estimar. Felicitem a Pedro Zerolo, a Jesús Santos, a Iñigo Lamarca, a Sergio Iñiguez i a quantes parelles del mateix sexe han pres aquesta opció, per donar testimoniatge públic d'un dret només existent a quatre països, i així denunciar la persecució que sofreixen tants gais, lesbianes i transsexuals a més de mig món, casar-se és doncs un acte de solidaritat. El recurs del PP neix ja desautoritzat per l'oposició haguda dintre d'aquest mateix partit i pretén parar el rellotge de la història i de l'evolució de l'opinió pública espanyola, majoritàriament favorable a la plena igualtat de les persones homosexuals, com totes les enquestes sense excepció indiquen. El PP desautoritza així al Congrés dels Diputats i sotmet al país a innecessàries tensions religioses. Que retirin el recurs per respecte als Drets Humans”.

  Comissió de mitjans de comunicació de la federació d'associacions Coordinadora Gai-Lesbiana de Catalunya

  Telèfons contacte, Albert Barberà: 675 526 189, Jordi Petit: 93-317 28 52/ 687 065 431

  ----------------------------------------------------------------------

  Adjuntamos nota de prensa celebrando las bodas del activista gay Pedro Zerolo y del Defensor del Pueblo Vasco, Iñigo Lamarca, así como exigiendo la retirada del recurso del PP contra los derechos del colectivo homosexual.

  SOCIEDAD Barcelona, 1 de octubre de 2005

  FELICITACIÓN POR LOS MATRIMONIOS DE PEDRO ZEROLO E ÍÑIGO LAMARCA

  Amigos y amigas de Redacción:

  La federación de asociaciones Coordinadora Gai-Lesbiana de Catalunya se felicita públicamente por la realización del matrimonio de Pedro Zerolo y Jesús Santos hoy en Madrid y por el próximo enlace de Iñigo Lamarca y Sergio Iñíguez el próximo dia 8 de octubre en San Sebastián. En ambos casos se trata de reconocidos activistas por los derechos del colectivo homosexual y transexual, toda vez que dichas bodas se celebran precisamente tras presentar el PP un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la reforma del Código Civil que amplía el derecho de matrimonio a las parejas del mismo sexo.

  Declaraciones
  Albert Barberà, secretario general de la CGL manifiesta:
  “Felicitamos con toda cordialidad y cariño a estas dos parejas que contraen matrimonio y destacamos que con su visibilidad hacen público ejercicio del derecho a la igualdad legal, afirman la dignidad de las personas homosexuales a poder optar o no a cualquier derecho sin discriminación alguna por causa de orientación sexual. La coincidencia de estas bodas con el recurso presentado por el PP indica la lógica respuesta que debemos dar ante este ataque homofóbico a nuestros derechos: quien tenga decidido casarse va a seguir adelante. Nos felicitamos también por el número de parejas gays o lesbianas que ya han iniciado trámites para casarse en Barcelona, en total 143 a fecha de hoy. El PP debe retirar ese recurso que avala a los sectores más reaccionarios e intolerantes de nuestro país, a los nostálgicos del nacional-catolicismo. Con este recurso el PP no sólo se posiciona contra el colectivo homosexual, evidencia su concepción totalmente restrictiva de las libertades personales de todas las personas”.

  Jordi Petit, presidente honorífico de la CGL, declara:
  “El recurso del PP convierte a todos los matrimonios entre homosexuales en un acto de conquista y afirmación de derechos, y en este sentido nos congratula ver como la sociedad celebra todas estas bodas. Que más lógico que celebrar la libertad, que más humano que el derecho de amar. Felicitamos a Pedro Zerolo, a Jesús Santos, a Iñigo Lamarca, a Sergio Iñiguez y a cuantas parejas del mismo sexo han tomado esta opción, por dar testimonio público de un derecho sólo existente en cuatro países, y así denunciar la persecución que sufren tantos gays, lesbianas y transexuales en más de medio mundo, casarse es pues un acto de solidaridad. El recurso del PP nace ya desautorizado por la oposición habida dentro de este mismo partido y pretende parar el reloj de la historia y de la evolución de la opinión pública española, mayoritariamente favorable a la plena igualdad de las personas homosexuales, como todas las encuestas sin excepción indican. El PP desautoriza así al Congreso de los Diputados y somete al país a innecesarias tensiones religiosas. Que retiren el recurso por respeto a los Derechos Humanos”.

  Comisión de medios de comunicación de la federación de asociaciones Coordinadora Gai-Lesbiana de Catalunya

  Teléfonos contacto, Albert Barberà: 675 526 189, Jordi Petit: 93-317 28 52/ 687 065 431
  Finlàndia, 45, 1er · 08014 Barcelona · Tel. 93 298 00 29 · Fax 93 298 06 18 · www.cogailes.orgTrabajando...
X