Facebook va fer una donació de 10.000 U$ a la campanya de reelecció d'un polític
nord-americà que va lluitar fortament contra la legalització del matrimoni entre
persones del mateix sexe.

La donació de Facebook va ser realitzada a Sean Reyes, Fiscal General republicà
d'Utah (EUA), i consta en un document presentat per aquest a la seva campanya
per les primàries. La revista local LGBT QSaltLake va ser el primer mitjà en publicar
la notícia.

En un mail a l'Huffington Post, un portaveu de Facebook va justificar tal donació
i va tractar de desvincular la Xarxa Social de les polítiques de Sean Reyes:
“Facebook té un sòlid historial en defensa dels drets de lesbianes, gais, bisexuals
i transsexuals que no canviarà, però hem pres la decisió de donar suport a candidats
basant-nos en la totalitat de mesures importants que presenta per al nostre negoci,
i no només en un . Una contribució a un candidat no significa que estiguem d'acord
amb totes les polítiques o posicions que pren el candidat. Vam fer aquesta donació
per la mateixa raó que hem donat al Fiscal General en el costat oposat d'aquest tema
– perquè estan compromesos amb el foment de la innovació i una Internet oberta.

Realment no ha estat l'única donació que Facebook ha realitzat polítics que han votat
en contra del matrimoni igualitari. Igual com ha realitzat altres donacions a polítics que
han ajudat la “Stop Online Piracy Act and Protect IP Act”, polítiques que molts opinen
que representa una amenaça per a la llibertat d'expressió a Internet.

Aquest últim punt tampoc no ens estranya ja que Facebook reiteradament censura
fotografies de l'àmbit artístic LGBT sense cap caràcter sexual, com ha estat la nostra
imatge corporativa realitzada pel fotògraf Carmelo Blazquez. Censura que va excusar
Facebook al·legant que “mostrava innecessàriament massa pell”. Una frase que hem
reproduït literalment i que sembla més pròpia dels temps de la Inquisició.

D'altra banda, Facebook acaba de llançar a l'Argentina noves opcions de gènere per
als seus usuaris, i és cert que Facebookparticipa activament en l'Orgull de San Francisco.
Sembla que en política i en els grans negocis la coherència no és un valor a l'alça.

Amb informacions de "www.empresasgayfriendly.com" i "newsweek"