Miguel Morales

En total han estat 379 companyies (entre elles Apple i Google) les que han firmat un manifest
a favor del matrimoni homosexual, i l'han presentat en el Tribunal Suprem.

El manifest s'ha presentat amb la intenció de deixar clar que la seva política empresarial és la
reclutar als millors talents al marge de la seva orientació sexual, i donar-los els mateixos
privilegis que els donarien a les parelles heterosexuals.

A més, les companyies han anunciat que això evitaria que els treballadors homosexuals
renunciessin al seu lloc de treball per viure en estats en els quals el matrimoni gai ha estat
aprovat.

Recordem que de moment, als Estats Units el matrimoni gai és alhora legal i il·legal, ja que
tot depèn de l'estat en el qual un sigui. Així s'acontenta tant uns com altres votants, creant
una incertesa legal i imposant costos extra completament innecessaris en els negocis.

Amb informacions de "Computerhoy.com"