Anuncio

Colapsar
No hay anuncio todavía.

Nota de Premsa.CONDEMNATS DOS MENORS PER AGRESSIÓ HOMÒFOBA.

Colapsar
X
 
 • Filtrar
 • Tiempo
 • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes

 • Nota de Premsa.CONDEMNATS DOS MENORS PER AGRESSIÓ HOMÒFOBA.

  (Castellano abajo)  Barcelona, 28 de gener de 2006
  CONDEMNATS DOS MENORS PER AGRESSIÓ HOMÒFOBA.


  Amics i amigues de redacció:

  El passat dijous 26 de gener, el Jutjat de Menors nº 1 de Barcelona va dictar sentència i condemnà dos menors, A. i C., per agredir una parella gai a Barcelona, el passat 17 d’abril de 2004 a l’est! ació de RENFE del Passeig de Gràcia de la Ciutat Comtal, pel simple fet d’anar agafats de la mà. Aquell dia, Juan i David van ser insultats i colpejats molt violentament per un grup de cinc joves d’estètica skin i d’ambdós sexes, tres d’ells menors. Com a conseqüència de l’agressió, un dels membres de la parella va ingressar uns quants dies a la UCI amb contusions de gravetat.

  El passat mes de novembre els dos acusats majors d’edat van acceptar tots els càrrecs d’agressió amb agreujant d’homofòbia, així com la pena de dos anys de presó, la indemnització de 8.700 € a les víctimes, la realització d’un curs de reeducació i el pagament de le! s costes del judici.

  El dijous, els menors A. y C. van ser condemnats a cinc caps de setmana d’internament per la comissió de delictes i faltes de lesions, resultant absolta una tercera menor. Els menors podran commutar la seva condemna per 60 hores de prestacions en benefici de la comunitat. La jutgessa va qualificar de “tremenda pallissa” la brutal agressió produïda amb injúries com “extermineu-los del planeta” o “acabeu amb la seva raça”.

  El lletrat Ricard de la Rosa declara: “En el present cas, veiem un cop més com la Llei penal del menor no arriba amb la contundència necessària per a respondre a actuacions delictives que atempten contra el dret al lliure desenvolupament de la personalitat. Serà desitjable de totes formes que el treball en benefici de la comunitat realment ensenyi els condemnats què és el respecte a l’ésser humà”.

  Per expressa petició dels agredits i per tal de preservar la seva intimitat i privacitat no han estat convocats els mitjans de comunicació.

  A la vista d’aquest últim judici, José Benito Eres, president del Grup d’Amics Gais (GAG), del qual són membres els agredits, declara: “És una de les primeres vegades que en aquest país es condemna algú amb l’agreujant d’homofòbia i esperem que serveixi de precedent per a que actes d’aquest signe no tornin a succeir; actes d’aquest tipus demostren que encara és necessari conscienciar i educar la societat per tal d’acabar amb la discriminació”.

  Albert Barberà, secratari general de la Coordinadora Gai-lesbiana, declara: “Malgrat que tenim igualtat legal, que és un avenç important, actes d’aquest tipus indiquen que es requereix encara de la participació d’associacions i institucions per tal d’arribar a la plena igualtat social”. Així mateix, va agrair a l’Ajuntament de Barcelona la seva participació per haver-se personat en la causa judicial.

  El president d’honor de la Coordinadora Gai-Lesbiana, Jordi Petit, declarà: “Considero que es molt positiu per a tots els menors condemnats que a través del treball determinat valorin el greuge comès”.


  COMISSIÓ DE MITJANS DE COMUNICACIÓ DE LA COORDINADORA GAI-LESBIANA DE CATALUNYA.

  Castellano.


  Barcelona, 28 de enero del 2006


  CONDENADOS DOS MENORES POR AGRESIÓN HOMOFOBA

  Amig! os y amigas de redacción:

  El pasado jueves 26 de enero, el juzgado de menores número 1 de Barcelona dictó sentencia y condenó a dos menores, A. y C., por agredir a una pareja gay en Barcelona, el pasado 17 de abril del 2004 en la estación de RENFE del Paseo de Gracia de la Ciudad Condal por el mero hecho de ir cogidos de la mano. Aquel día Juan y David fueron insultados y golpeados muy violentamente por un grupo de cinco jóvenes de estética skin y de ambos sexos, tres de ellos menores. A causa de la agresión, uno de los miembros de la pareja ingresó varios días en la UCI con contusiones de gravedad.

  El pasado mes de noviembre los dos acusados mayores de edad aceptaron todos los cargos de agresión con agravante de homofobia, así como la pena de dos años de prisión, la indemnización de 8.700 € a las víctimas, la realización de un curso de reeducación y el pago de las costas del juicio.

  El jueves, los menores A. y C. fueron condenados a cinco fines de semana de internamiento por sendos delitos y faltas de lesiones mientras que la tercera menor fue absuelta. Los menores podrán conmutar su condena por 60 horas de prestaciones ! en beneficio de la comunidad. La jueza calificó de “tremenda paliza” la brutal agresión, que fue acompañada de injurias como “exterminadlos del planeta” o “acabad con su raza”.

  El letrado Ricard de la Rosa, declara: “En el presente caso, vemos de nuevo cómo la Ley penal del menor no alcanza la contundencia necesaria para responder a actuaciones delictivas que atentan contra el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Será deseable de todas formas que el trabajo en beneficio de la comunidad enseñe realmente a los condenados lo que es el respeto por el ser humano”.

  Por expresa petición de los agredidos y para reservar su intimidad y privacidad no han sido convocados los medios de comunicación.

  A la vista de este último juicio José Benito Eres, presidente del Grup d’Amics Gais (GAG), asociación de la que son miembros los dos agredidos, declara: “Es una de las primeras veces que en este país se condena a alguien con el agravante de homofobia y esperamos que sirva de precedente para que actos de este signo no vuelvan a suceder; actos de este tipo demuestran que todavía es necesario concienciar y educar a la s! ociedad para acabar con la discriminación”.

  Albert Barberà, secretario general de la Coordinadora Gai-Lesbiana, declara: “Aunque tenemos la igualdad legal, que es un avance social importante, actos de este tipo indican que aún se requiere de la participación de asociaciones e instituciones para llegar a la plena igualdad social”. También agradeció al Ayuntamiento de Barcelona su participación por personarse en la causa.

  El presidente de honor de la Coord! inadora Gai-Lesbiana declaró: “Considero que es muy positivo para todos los menores condenados que a través del trabajo determinado valoren el agravio cometido”.

  COMISIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA COORDINADORA GAI-LESBIANA DE CATALUNYA.
Trabajando...
X