Anuncio

Colapsar
No hay anuncio todavía.

Govern incorpora la referència al no-binarisme, al nom sentit i a la diversitat familiar els documents administratius

Colapsar
X
 
 • Filtrar
 • Tiempo
 • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes

 • Govern incorpora la referència al no-binarisme, al nom sentit i a la diversitat familiar els documents administratius

  no binary.png
  • L'adaptació es realitzarà sobretot en els formularis i en les aplicacions que tracten dades, garantint el respecte vers la diversitat per identitat de gènere i orientació sexual, així com la diversitat de les unitats de convivència
  • La mesura no és només un reconeixement a les persones trans*, les persones no binàries, les famílies monoparentals i les famílies homosexuals, sinó que també és una mostra a tota la societat que se les té en compte i que els seus drets són respectats
  El Govern ha impulsat l’“Estratègia per incorporar la referència al no-binarisme, al nom sentit i a la diversitat familiar en els documents administratius i en els sistemes d’informació”, perquè les persones puguin expressar la seva identitat d’acord amb el nom sentit i el gènere lliurement autoidentificat en els documents administratius i en els sistemes d’informació del Govern, l’Administració de la Generalitat i les entitats i els organismes adscrits. L'Estratègia, aprovada com a Acord de Govern, també té en compte la diversitat familiar i reconeix les famílies monoparentals i homoparentals.El canvi en la documentació administrativa no és només un reconeixement a les persones trans*, les persones no binàries, les famílies monoparentals i les famílies homosexuals: també és una mostra a tota la societat que se les té en compte i que els seus drets són respectats.

  La revisió i adaptació de la documentació administrativa i dels sistemes d’informació garanteix el respecte vers la diversitat per orientació sexual i la identitat de gènere de les persones que es relacionen amb l’Administració en qualsevol procediment, així com vers la diversitat de les unitats de convivència.

  En aquest sentit, l’Estratègia té tres objectius principals. En primer lloc, pretén facilitar el reconeixement a les persones amb una identitat de gènere diferent del sexe assignat en néixer, mentre no estigui reconegut legalment en el seu document d’identitat personal, en les gestions que realitzin amb l’Administració de la Generalitat i les entitats i organismes que té adscrits. Així, s'adapten els documents administratius, en especial els formularis, al fet que una persona intersexual o una persona Trans* té dret a ser nomenada amb el nom que identifiqui la seva personalitat i el seu gènere. El dret al nom és un dret de la personalitat que ajuda a desenvolupar-la i és el que identifica la persona.

  En segon lloc, busca incloure en els documents administratius, en especial els formularis, la referència a les persones que no s’identifiquen com a dones ni com a homes, sempre que sigui necessari sol·licitar el gènere de les persones.

  Aquests canvis que garanteixen el dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó d’orientació sexual, d’identitat de gènere o d’expressió de gènere en l’àmbit administratiu, s’emmarquen en la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals (LGBTI) i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Garantir l’expressió del no-binarisme i el nom sentit són elements importants que contribueixen al lliure desenvolupament de la personalitat.

  Finalment, el tercer objectiu de l’Estratègia és que les famílies homoparentals i les monoparentals puguin fer constar la identitat de les dues persones del mateix gènere o una sola persona progenitora, en els tràmits o gestions que duen a terme amb l’Administració de la Generalitat i les entitats i organismes adscrits, per tal que esdevingui inclusiu per aquestes famílies. A més, no cal especificar mare/pare, atenent així a les diverses orientacions sexuals i identitats de gènere de les persones que conformen una família. Tenir en compte la diversitat familiar garanteix la igualtat de tracte i la no-discriminació dels diferents models de família, dret emparat en la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació.

  Aquest canvi posarà fi per sempre amb la situació de les famílies que han d’esmenar els formularis i donar explicacions quan surten del patró mare-pare.


  Canvis en la documentació administrativa i en els sistemes d’informació


  S’adaptaran al reconeixement del gènere autoidentificat i a la diversitat familiar tots els documents administratius, especialment els formularis, tant en paper com electrònics. A més, es revisaran els sistemes d’informació que gestiona l’Administració de la Generalitat i les entitats i els organismes adscrits vinculats a la realització de tràmits, sobretot les aplicacions que tracten dades.
  L’adequació dels diferents documents ha d’incorporar la referència al nom sentit, tal com estableix el Protocol de col·laboració entre la Direcció General de Polítiques Públiques LGBTI+ i el CatSalut per a la tramitació i elaboració de les targetes sanitàries de les persones trans*. A més, en els documents i formularis en què sigui imprescindible per a la recollida de dades, s’ha de modificar el camp ‘gènere’ per incorporar les opcions de resposta home, dona i no binari. Per últim, cal incorporar la diversitat familiar en tots els documents que recullen dades de persones progenitores, per garantir que es tenen en compte les famílies homoparentals i monoparentals.

  La modificació de la documentació administrativa i dels sistemes d’informació s’haurà de dur a terme en un màxim de 24 mesos des de la seva creació.


  Comissió Interdepartamental d’Implementació i Seguiment de l’Estratègia


  Liderada pel Departament d’Igualtat i Feminismes i formada per representants de la resta de departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i de les entitats i els organismes adscrits, es crea la Comissió que coordinarà de forma transversal i integral el desplegament de l’Estratègia, i en farà el seguiment i avaluació posterior.

  Totes les persones que formin part de la Comissió rebran formació en matèria LGBTI i d’igualtat de tracte i no-discriminació impartida per Igualtat i Feminismes, Departament que acompanyarà la resta de departaments en la implementació dels canvis.

  La Comissió també pot promoure les normatives o reglaments que resultin necessaris per al tractament de polítiques de no-binarisme, nom sentit i diversitat familiar en el conjunt de sistemes d’informació i en els formularis.

  Font: https://govern.cat/salapremsa/notes-...es-dinformacio
Trabajando...
X