Dissabte, 15 d’octubre del 2022 a les 17:30h:
Visita a l’Exposició: Còmic