Missió, Visió i Valors del GAG

Missió: Construir una societat Millor i més justa basada en la igualtat de drets per a tothom on els diversitats siguin l considerades un valor i no una causa de discriminació

Visió: Ser un Referent social a l’hora de generar discurs sobre els drets de les persones LGTBI en el marc dels drets fonamentals i 1 espai de trobada, reflexió i Acompanyament al Col·lectiu

Valors: Compromís social amb l’Col·lectius LGTBI i amb tota la societat perque 01:00 comunitat més igualitària és 01:00 societat més Acollidora i generosa per a tothom

Share This