Projectes


  • Memòria històrica LGTB
  • Llibre 1,2,3,4… historietes diverses
  • Vides Trans
  • Concurs de fotografia
  • No discriminia gent gran LGTBI