Dissabte, 4 Febrer a les 18h: Visita a l’Exposició “La Memòria LGBT de Barcelona”