Dissabte, 26 d’agost a les 17.45h: Visita a l’Exposició “Salvador Segui”